Wegkapelletje

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Lauwe
Straat Dronckaertstraat
Locatie Dronckaertstraat zonder nummer, Menen (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Menen (adrescontroles: 01-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Wegkapelletje

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wegkapelletje

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dronckaertstraat nr. +586/ Preshoekstraat. Wegkapel met houten kruis en dito kruisbeeld. Kadasteronderzoek toont aan dat het perceel op het einde van de 19de eeuw in eigendom is van het "Armenbestuur" of het "Bureau van Weldadigen" van Lauwe. In 1905 wordt er een kapel opgebouwd (cf. mutatieschets), die thans in eigendom is van het O.C.M.W. Naar verluidt stond er reeds vóór 1905 een kruisbeeld op deze plaats. Vermoedelijk het zogenaamde "Lauwbergkruis", een bedevaartkruis, reeds gekend rond 1600. Benaming afkomstig van het gehucht Lauwberg, waar tijdens pestepidemieën de zieken werden afgezonderd. De nabijgelegen woningen waren in eigendom van den Dis of den Openbaren Onderstand en werden later geschonken aan families die zieken of pestlijders verzorgden. Vermoedelijk werd het kruis aanbeden tegen de ziekte. Het bedehuis wordt niet weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843).
Kapelletje van witbeschilderde baksteen op gepikte plint. Bedehuis op rechthoekige plattegrond, onder zadeldak, voorheen bekroond door ijzeren kruis. Fraai houten windbord. Houten calvarie met opschrift "INRI", tegen betegelde achtergrond. Vermoedelijk 18de-eeuws houten kruisbeeld, cf. strakheid van het beeld. Vloer van cementtegels met opschrift "AVE CAVI".

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: mutatieschetsen, Lauwe, 1905/schets 23.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: kadastrale legger, Lauwe, artikelnr. 138.

DEPREZ M., Aantekeningen omtrent Lauwe, Brugge, 1985, p. 18 en 69.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dronckaertstraat (Lauwe)

Dronckaertstraat (Menen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.