Hoeve Kasteelhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Rekkem
Straat Kasteeldreef
Locatie Kasteeldreef 2, Menen (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Menen (adrescontroles: 01-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Kasteelhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve Kasteelhof: boerenwoning en poortgebouw
gelegen te Kasteeldreef 2 (Menen)

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005.

Beschrijving

Historische hoeve zogenaamd "KASTEELHOF" zie houten uithangbord, gelegen te midden van de dorpskern van Rekkem en ten oosten van de kerk. Vanaf het midden van de 14de eeuw is er sprake van de heerlijkheid "ten Bulcke", een heerlijkheid die afgesplitst wordt van deze van Rekkem. De nieuwe heerlijkheid ten Bulcke, die tevens dorpsheerlijkheid is, wordt voor het eerst vermeld in 1365 en werd toen gehouden door Gillis van Rekkem. Ten Bulcke wordt tot aan de Franse Revolutie bestuurd door de adelijke families van Rekkem, van Walem en d'Ablaing. Ten Bulcke is een vliegende heerlijkheid en heeft zodoende geen foncier, wat betekent dat de heer er niet verbleef. In het ancien régime is de hoeve vermoedelijk de verblijfplaats van de baljuw van de heerlijkheid ten Bulcke, leen van het kasteel van Kortrijk. De oudste vermelding van de hoeve staat in het Rentebouck vande heerlichede vanden Bulcke inde prochie van reckem… van 1618. Op een figuratief plan wordt de hoeve weergegeven als rechthoekig bakstenen volume met duidelijk te onderscheiden zijtrapgevels en centrale dakkapel. Er achter kleiner, maar hoger volume eveneens met zijtrapgevels. Op de Ferrariskaart (1770-1778), aangeduid als hoeve met gesloten opstelling. De Atlas der Buurtwegen (1843) toont een aaneengesloten opstelling met een open toegang ten westen. Later werd deze open toegang vervangen door een poortgebouw. Hoeve met voornamelijk 19de-eeuws uitzicht, behalve het vroeg 17de-eeuws woonhuis of voormalig baljuwhuis.

Thans aaneengesloten, bakstenen bestanddelen gegroepeerd rondom een bekiezeld erf. Ten westen woonhuis, ten zuiden stalvleugel, ten noorden schuur. 17de-eeuws woonhuis (voor 1618 zie landboek), vermoedelijk voormalige woning van de baljuw van de heerlijkheid ten Bulcke. Onderkelderde baksteenbouw van twee bouwlagen onder pannen zadeldak. De hoeken van de zijtrapgevels worden gemarkeerd door negblokken van witte natuursteen. Erfgevel: bovenvenster met stenen kruiskozijn in natuurstenen omlijsting van negblokken. Aangepaste benedenvensters. Centrale deurtravee, gemarkeerd door bordestrap die leidt naar het korfboogportaal in geblokte natuurstenen omlijsting. Dwars op het woonhuis ingeplante uitbreiding: verankerde baksteenbouw vermoedelijk uit het begin van de 20ste eeuw. Licht getoogde vensters met schuiframen. Straatgevel met aangepast parement. Eerste bouwlaag met aangepaste muuropeningen. Bovenvensters zijn houten, recent vervangen, kruiskozijnen. Omlijsting van negblokken; ontlastingsboog. Oostelijke zijtrapgevel doorbroken door twee rondboogvenstertjes in natuurstenen omlijsting en onder druiplijstje. Poortgebouw van 1851, zie gevelsteen (nog niet aangegeven op Atlas der Buurtwegen, 1843). Korfbogige poort onder druiplijst. Rechts, beglaasde muurnis met heiligenbeeld. Stalvleugel en schuur naar verluidt van 1911, heropgericht na brand. Stalvleugel met varkens-, koeien- en paardenstal. Koeienstal met behouden hardstenen slieten en bakstenen troggewelfjes tussen ijzeren I-balken.

  • WARLOP E., De heerlijkheid ten Bulcke in Rekkem, in De Leiegouw, jg. 4, XXVI, 1984, p. 391-409.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kasteeldreef

Kasteeldreef (Menen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.