Goed ter Triest

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Rekkem
Straat Moeskroenstraat
Locatie Moeskroenstraat 507, Menen (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Menen (adrescontroles: 01-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Goed ter Triest

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Moeskroenstraat nr. 507. Historische hoeve z.g. "GOED TER TRIEST" gelegen ten zuiden van de dorpskern. De oudste vermeldingen gaan terug tot de 15de eeuw. Aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1843) als "Ferme Verhelst", een volledig omwalde hoeve met gesloten opstelling. Thans is de omwalling verdwenen, voormalige omwalling nog grotendeels aangegeven door populieren. Ten noorden van het erf loopt de Palingdreef.

Noordoostelijke erfoprit gemarkeerd door poortgebouw met aandaken en vlechtingen. Ten noorden boerenhuis met vernieuwd parement uit de jaren 1940. Noordoostelijke 18de-eeuwse vleugel met centrale poortdoorgang geflankeerd door paarden- en koeienstal. Ten zuidoosten 18de-eeuwse stalvleugel. Ten zuidwesten schuur van ca. 1948-1949, die de schuur van 1732 vervangt.

DESPRIET P., Twintig Zuidwestvlaamse hoeves, deel 3, Kortrijk, 1986, p. 150-159.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Moeskroenstraat (Rekkem)

Moeskroenstraat (Menen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.