Hoeve met deels behouden omwalling

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam vermoedelijk het voormalig foncier van de heerlijkheid Steenburg
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Rekkem
Straat Murissonstraat
Locatie Murissonstraat 126, Menen (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Menen (adrescontroles: 01-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met deels behouden omwalling

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Murissonstraat nr. 126. Historische hoeve met 19de-eeuws uitzicht, vermoedelijk het voormalig foncier van de heerlijkheid Steenburg. Aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) als deels omwalde hoeve met losse bestanddelen en lange oostelijke erfoprit. Op de Atlas der Buurtwegen (1843) aangeduid als Ferme Dumortier en met grosso modo gelijke opstelling aan de huidige toestand. Lage, losstaande bestanddelen van verankerde baksteen onder pannen zadeldaken, opgesteld rondom een gekasseid erf. Deels behouden omwalling, aangeduid door populieren.

Ten noordwesten van het erf, laat 18de-eeuws vrijstaand poortgebouw onder schilddak. Korfbogige poortdoorgang met houten poort met klinket.
Ten zuiden van het erf, woonhuis met gecementeerde lijstgevel. Licht gebogen zadeldak bekroond door dakruiter. Getoogde vensters met vernieuwd schrijnwerk.
Ten westen stalvleugel van 1879, cf. arduinen gevelsteen waaronder beglaasde muurnis met heiligenbeeld, geflankeerd door twee segmentbogige vensters. Behouden bakstenen troggewelven met ertussen ijzeren I-balken. Ten noorden laat 18de-eeuwse vroeg 19de-eeuwse stalvleugel met geïncorporeerd wagenhuis. Uitzwenkend zadeldak doorbroken door twee dakkapellen met laadluik. Achtergevel gemarkeerd door verjongende steunberen.
Ten oosten, recentere dubbele dwarsschuur bestaande uit drie parallelle beuken onder kunstleien dak.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.