Rijkswachtkazerne

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Rekkem
Straat Paradijsstraat
Locatie Paradijsstraat 57, 73, Menen (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Menen (adrescontroles: 01-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Menen (geografische inventarisatie: 01-05-2002 - 31-10-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rijkswachtkazerne

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Paradijsstraat nr. 75(?). Voormalige rijkswachtkazerne van 1899 cf. arduinen gevelsteen, thans verbouwd tot appartementen. Deels vrijstaand breedhuis met rechts de toegang tot een achterliggend gebouw, gemarkeerd door twee geblokte pilasters bekroond door arduinen topstuk uitgewerkt als driehoekig fronton.
Fraai uitgewerkte bakstenen lijstgevel aanknopend bij de traditionele baksteenarchitectuur. Evenwichtige opgebouwde gevel door het gebruik van verticaliserende en horizontaliserende elementen cf. aflijnende fries met uitgelengd dropmotief, de borstweringen, muurbanden en de geblokte (hoek)pilasters.
Centrale, vooruitspringende venstertravee oplopend in trapgevel met o.m. verdiept arduinen casement met inscriptie RECKEM. Voor de verbouwingen begane grond met twee blinde vensters (cf. oude foto's).
Typerende zijtrapgevels rechts doorbroken door deur. Gelijkaardige achtergevel, doch soberder uitgewerkt. Heden verscheidene toegangen tot de appartementen.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2004: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen, Deelgemeenten Menen, Lauwe en Rekkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL7, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Paradijsstraat

Paradijsstraat (Menen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.