erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
56334
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56334

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Voormalige hoeve met losse bestanddelen opklimmend tot de 18de eeuw, zie weergave op de Ferrariskaart (1771-1778). De site wordt aan de zuidzijde begrensd door de Laresloot. Het kadasterarchief registreert in 1877 de afbraak van een landgebouw aan de straatkant. Recent heraangelegd erf, aan de straatkant afgesloten door een van ergens anders afkomstig hek tussen nieuwe pijlers.

Achterin gelegen boerenhuis van zes traveeën met noordelijk gerichte erfgevel. Witgeschilderde, verankerde baksteenbouw op een grijsgeschilderde plint met rotsimitatie en onder een zadeldak bedekt met mechanische pannen. Houten dakzool op dito consoles onder dakoverstek met hanggoot. Lage korfboogdeur onder druiplijst en hoge rechthoekige, getraliede vensters met vernieuwd houtwerk. Hermetste rechterzijgevel. Tegen de achtergevel aangebouwde veranda onder golfplaten lessenaarsdak.

Interieur

Samengestelde balkenlaag met zandstenen consoles onder de moerbalken. Wandnis boven de achterdeur (voormalige woonkamer), met fraai houten kapelletje. Dubbele haard met geprofileerde schouwbalken, één schouw met aanpalende wandkast. Ingelijste restanten van de traditionele tegelbekleding van de haardmond; blauwe en paarse vierkante wandtegels met taferelen met zeewezens, scheepvaarttaferelen en dorpsgezichten en met als hoekmotieven een ossenkop of spin (17de of 18de eeuw). Korfbogige binnendeuren met nieuwe casementen. Op de deurknop van een bewaarde deur zou volgens de vroegere bewoners het jaartal 1717 terug te vinden zijn. Kelder met tongewelf, bakstenen keldertrap en blauwgrijze tegelvloer.

Dwarsschuur met geïncorporeerde stallen aan de westzijde van het erf (dwars op de weg). Witgeschilderde, verankerde baksteenbouw op een grijsgeschilderde plint en onder een zadeldak bedekt met golfplaten. Hoger opgetrokken poort aan erfzijde onder sleepdak. Erfgevel met in linkerbovenhoek mijtervormige beeldnis. Rechthoekige openingen met bruingeschilderd houtwerk. Geïncorporeerde varkensstal met voederluiken en koeienstal met luiken onder houten lateien, pomp en bakstenen vloer.

Intussen herbouwde woning met voorgevel naar model van het vroegere boerenhuis. Aan de achterzijde sterk uitgebreid met nieuwbouw onder rieten dak. Eveneens herbouwd bedrijfsgebouw met merendeels gewijzigde muuropeningen en binnenindeling, heden met opengewerkte zuidelijke zijpuntgevel (voorheen blind).

  • Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • CLERICK D., HANSELAER L., VAN DE SOMPEL A., Onderzoeksproject lokaal waardevolle gebouwen in Laarne en Kalken, in Castellum, XXII, 4, 2005, p. 40.
  • VAN DE SOMPEL A. en HANSELAER L., Merkwaardige muurbeschilderingen in woningen in Kalken en Laarne, artikel Import//Export, in Vruchten van het platteland, Gemeente Laarne, 12, 2006, p. 78.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56334 (Geraadpleegd op 24-02-2021)