Hotel Derycker

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Langestraat
Locatie Langestraat 84, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hotel Derycker

Deze bescherming is geldig sinds 06-09-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hotel Derycker

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Langestraat nr. 84. Voormalig "HOTEL DERYCKER", appartementsgebouw van het type residentie uit het interbellum; aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van architect B. Christiaens (Oostende); nu opgedeeld in studio’s. Beschermd als monument bij M.B. van 6/09/2002.
Volgens het kadasterarchief gebouwd in 1931 ter hoogte van een 19de-eeuws pand. Hoekgebouw van vier bouwlagen onder pannen schilddak. Sokkelvormende begane grond van baksteen; gecementeerde bovenbouw, aan Langestraat als gevelfront met uitkragende kroonlijst, links afgelijnd door middel van doorgetrokken hoekliseen aansluitend bij horizontaliserende vensterregisters om de hoek doorlopend en afgerond. Penanten met typerende witte betegeling. Gevel aan Platformstraat: patrijspoorten en oplopende halfronde bow-window als pendant van het trappenhuis met verticaal doorgetrokken rondbogig tweelicht boven de soortgelijke dienstdeur.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002191 en W/01814.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207 : Mutatieschetsen, Oostende, 1ste Afdeling, Sectie A, 1931/13.
FLOUQUET P.-L., Ostende et l’actualité architecturale. L’oeuvre de Bernard Christiaens, in Bâtir, 68, juli 1938, p. 297-299.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Langestraat

Langestraat (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.