Poortgebouw Elisa van de Crèche Louise Marie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Langestraat
Locatie Langestraat 112B, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Poortgebouw Elisa

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Crèche Louise Marie: conciërgewoning Fernand en poortgebouw Elisa

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-2001.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Langestraat nr. 112 B. Poortgebouw, zogenaamd "ELISA" van de voormalige "Crèche Louise-Marie" van 1892 cf. gedenkplaat binnenin. Beschermd als monument bij M.B. van 28/03/2001.
L-vormig bouwperceel naar verluidt oorspronkelijk met conciërgerie zogenaamd Fernand aan de Londenstraat nr. 5 (cf. aldaar), achterliggend kinderverblijf met lokalen rondom een overdekte speelplaats en aansluitend poortgebouw zogenaamd "Elisa" aan de Langestraat. In de conciërgerie is thans de V.Z.W. "Crèche Louise-Marie" ondergebracht, een caritatieve instelling meer bepaald een "kledijbank"; het kinderverblijf en het poortgebouw zijn omgebouwd tot centrum voor humanistische verenigingen.
Poortgebouw met twee bouwlagen, centraal brede poorttravee + twee smalle zijtraveeën onder zadeldak. Neoclassicistisch lijstgevel van gele baksteen boven arduinen plint. Enerzijds horizontale gevelgeleding door middel van pui- en kroonlijst. Anderzijds, geaccentueerde poorttravee met gesuperposeerde pilasters, gecementeerd met schijnvoegen, onder driehoekige frontonbekroning. Rondboogpoort in geprofileerde omlijsting met trapezoïdale sluitsteen voorzien van inscriptie "ELISA" mogelijk verwijzend naar de weldoenster Elise Morel, echtgenote van Louis Delbouille. Erboven, balustrade en aansluitend rechthoekig kruisvenster met geprofileerde sluitsteen. In de smalle traveeën, kleine rechthoekige vensters, beneden met gebogen en boven met driehoekige frontonbekroning. Behouden houtwerk voor de poort met panelen en de vensters met kleine roeden.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002150 en W/01697.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207 : Mutatieschetsen, 1892/9, 1896, 1897/3.
CONSTANDT. M., Delbouille en Dujardin, twee pioniers van het Oostends toerisme, in Bijdragen tot de West-Vlaamse geschiedenis, 1, Brugge, 1981, p. 36-37.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Langestraat

Langestraat (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.