erfgoedobject

Koninklijk Atheneum I en poortgebouw

bouwkundig element
ID: 56388   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56388

Juridische gevolgen

Beschrijving

* Léon Spilliaertstraat nr. 31. Koninklijk Atheneum I. Gebouwencomplex met twee goed onderscheiden delen, id est het eigenlijk atheneum aan de Léon Spilliaertstraat nr. 31 en de voormalige kostschool met aanpalende beheerderwoning aan de Rogierlaan nr. 10-12. Opgetrokken in 1882 met voorlopig onderkomen in het voormalige klooster van de Zwarte Zusters op de hoek van de Kerkstraat en de Ooststraat. Huidig schoolgebouw opgetrokken in 1900-1901 naar ontwerp van Joseph Caluwaers (atheneum) en Achille Raoux (kostschool) onder leiding van stadsingenieur Auguste Verraert. Hiervoor worden enkele huizen en de Sint-Jozefskerk (1889) gesloopt. Beschermd als monument bij M.B. van 1/12/2000.
Markant geheel gekenmerkt door een klassiek gevelfront aan de Léon Spilliaertstraat en een neobarok getinte straatgevel voor het internaat aan de Rogierlaan.
De schoolplattegrond omvat een frontvleugel opgenomen tussen de later bij de school geïncorporeerde panden aan de Léon Spilliaertstraat, met o.m. vestibule, administratief bureel, portiersloge in het souterrain, antichambre; de vestibule leidt naar een rechthoekige speelplaats omgeven door klasgebouwen voorzien van een geïncorporeerde omlopende gang en van meetaf aan met specifieke lokalen voor studie, natuurwetenschappelijke vakken, geschiedenis, teken-, muziek- en gymnastieklessen. Aansluitende speelplaats van het oorspronkelijke internaat in U-vorm, met hoofdgebouw en beheerderwoning aan de Rogierlaan.
Poortgebouw met twee bouwlagen en vijf traveeën. Gecementeerde lijstgevel belijnd met schijnvoegen boven de arduinen sokkel; getraliede kelderopeningen. Strenge ordonnantie, horizontaal geleed door puilijst en breed hoofdgestel met gelede architraaf, fries met bladranken en kroonlijst met klossen en tandlijst; bekronende attiek opgevat als opengewerkte borstwering met postamenten en in het midden bekroond met het borstbeeld van de gehelmde Pallas Athena. Verticaal gevelritme aangegeven door hoekrisalieten waartussen op de bovenverdieping, kolossale Ionische zuilen vanaf een borstwering met schijfpanelen. Rechthoekige muuropeningen, uitgezonderd de bovenste rondbogige risalietvensters geflankeerd door fakkel, medaillon met vrouwenprofiel en entrelacs. Poort onder ijzeren I-balk op imposten.
Interieur. Vestibule met gedenkteken van de gesneuvelde (oud-) leerlingen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog; plint van geglazuurde baksteen en kleurrijke dito koepel waarin het stadswapen ter hoogte van de kruising met de gang naar de klassen.
Klasgebouwen van één à drie bouwlagen onder pannen zadeldaken. Bakstenen speelplaatsgevels geritmeerd door pilasters en anderzijds horizontaal geleed door friezen van lichtere bakstenen. Ramen met ijzeren I-balk op imposten.
Interieur. Omlopende U-vormige gang; ruime, parallelle gedeelten met zenithale verlichting, karakteristieke trogoverwelving van polychrome bakstenen, en galerij met ijzeren skelet, geajoureerde consoles en balustrade op bakstenen troggewelfjes. L.g. bereikbaar via arduinen bordestrappen in de ganghoeken.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002133 en W/01654.
VAN BERGEN J., Het Koninklijk Atheneum: een historisch gebouw, in Open Monumentendag Oostende 19.9.1992, p. 11-16.
Ville d'Ostende. Service des travaux communaux. Note sur l'Athénée Royal avec Pensionnat annexé, s.l., s.d.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Koninklijk Atheneum I en poortgebouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56388 (Geraadpleegd op 30-10-2020)