Stadswoning ontworpen door Joseph Vanderbanck

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Muscarstraat
Locatie Muscarstraat 3, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Stadswoning ontworpen door Joseph Vanderbanck

Deze bescherming is geldig sinds 06-09-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Muscarstraat nr. 3. Enkelhuis aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid, in de plint gesigneerd architect J. Van der Banck (Oostende), tevens eigenaar van het pand. Volgens het kadasterarchief daterend van 1935 ter vervanging van een pand van 1901. Beschermd als monument bij M.B. van 6/09/2002.
Behouden plattegrond en indeling van het oorspronkelijke pand: souterrain, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën (nok evenwijdig met de straat). Eigentijds geïnterpreteerde gevel met verzorgde bakstenen opstand onder uitkragende gootlijst. Verticale geleding cf. kolossale pseudo-pilasters; anderzijds horizontale onderbreking door middel van drie betonnen cordons boven de bel-etage. Typerend gebruik van bruingeglazuurde bakstenen in staand verband afgewisseld met smalle horizontale stroken van zwarte marmer, in contrast met bovenverdiepingen van grijsbruine bakstenen. Rechthoekige muuropeningen. Smalle deurtravee als trapkast. Beglaasde gietijzeren deur in de bovenhoeken geflankeerd door mannenhoofden van terracotta; erboven, verdiept tweezijdig glas-in-loodvenster met stadswapen Oudenaarde. Dito bel-etagevenster met voorstelling van Oudenaarde en omgevende dorpskerken. Uitkragende gootlijst.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002191 en W/01814.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 2007 : Mutatieschetsen, Oostende, 6de Afdeling, 1935/59.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

maakt deel uit van Muscarstraat

Muscarstraat (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.