erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Godelieve

bouwkundig element
ID
56430
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56430

Juridische gevolgen

Beschrijving

Nieuwpoortsesteenweg z.nr. Parochiekerk Sint-Godelieve.

Historiek.
1936: oprichting van kapelanij afhankelijk van de hulpparochie van Mariakerke. Aanleiding: toenemende bevolkingsaangroei cf. de in 1922 opgestarte sociale verkavelingen van de bouwmaatschappij "De Oostendse Haard". Kerkfabriek van Mariakerke koopt bouwgrond van vermelde maatschappij; locatie noordwesthoek van toen nog braakliggend terrein omschreven door Overvloed-, Dokter Verhaeghe-, Werkzaamheid- en Goedheidstraat. 1939-1940: bouw van bedehuis naar ontwerp van architect S.R. Smis (Oostende). Vereenvoudigde uitvoering - kostenbesparing! - van oorspronkelijk ontwerp cf. weglating van eventueel later op te richten toren (heipalen aanwezig), beperking van bouwhoogte en versobering van bouwmaterialen. Op historisch-geografische gronden voorgestelde kerkpatrones Sint-Catharina - cf. voormalige kerklocatie van de in 1584 verlaten Sint-Catharinaparochie - afgewezen tengevolge van oudere gelijknamige parochiekerk op de Conterdam. 1959: kapelanij wordt onafhankelijke parochie na wijziging van oude parochiegrenzen. Bouw van schooltje (1958), parochiezaal (1965) en pastorie (1972) in onmiddellijke omgeving.

Beschrijving.
Georiënteerde, sobere zaalkerk haaks op hoek Goedheid-/Overvloedstraat; l.g. inspringend ten opzichte van rooilijn Nieuwpoortsesteenweg waardoor als het ware voorplein ontstaat.
Plattegrond op basis van rechthoekige pseudo-basilicale aanleg; voorgeplaatst portaal ten westen met rechts aansluitende doopkapel, een brede middenbeuk van vijf traveeën, twee even lange zijbeuken als wandelgangen met uitgebouwde biechtstoelen, een hoofdkoor met een rechte travee en rechte sluiting; sacristie nu in gebruik als weekkapel.
Bouwmaterialen: gele en rode baksteen resp. afkomstig van Nieuwpoort en Wulpen, en beton voor spanten. Afdekking door middel van zadeldak van zwarte tichelen uit het Kortrijkse, doorbroken door kleine driehoekige dakkapellen; portaal en biechtstoelen resp. onder plat- en lessenaardak.
Exterieur. Typerende puntgevel ten westen tussen brede pilasters, als scherm; links, baksteensculptuur van Sint-Godelieve door beeldhouwer D. Devriendt (Oostende); eronder, wijdingssteen met opschrift "TEN JARE XP O.H. 1940 OP 30 OKTOBER TOEN PIUS XII PAUS WAS, H. LAMIROY BISSCHOP VAN BRUGGE, J. DESMET DEKEN, A. LOWIE PASTOOR, E. VAN HOOREN VOORZITTER DER KERKFABRIEK MARIAKERKE WERD DEZE KERK TOEGEWIJD AAN SINTE-GODELIEVE VOOR DE EREDIENST GEOPEND. DE BOUWMEESTER WAS S.R. SMIS. DE AANNEMER RICH. LINGIER." Spitsbogige muuropeningen o.m. als veellichten, in zijgevels afgewisseld met brede steunberen.
Interieur. Typerende ruimtewerking cf. spitsbogige spanten met baksteenparement en soortgelijke scheibogen op pijlers. Vlakke overwelving door middel van houten "skelet" met houtvezelplaten; bepleisterd spitbooggewelf in koor.

Mobilair. Boven zijaltaren, muurschilderijen op baksteen van H. Hart en Onze-Lieve-Vrouw van altijddurende Bijstand, door F. Kieckens. In koor, kruisbeeld door D. Devriendt. Glasramen door C. Westerduin; iconografie in verband met leven en verering Sint-Godelieve.

DREESEN J., Een Oostendse glazenier Cor Westerduyn (26.09.01 - 08.06.80), in De Plate, 1981, p. 237-240.
DREESEN, VANDAMME G. e.a., Geschiedenis van een parochie te Oostende. Sinte-Catharina vergaan... Sinte-Godelieve ontstaan, Oostende, 1984.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Godelieve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56430 (Geraadpleegd op 13-04-2021)