Samenstel van twee burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Burgerhuis Les Roses
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Prinsenlaan
Locatie Prinsenlaan 3, 4, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis Les Roses

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Interbellumburgerhuizen en -appartementen met voortuinen

Deze bescherming is geldig sinds 26-05-2005.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Prinsenlaan nrs. 3, 4. Eclectisch samenstel met o.m. inslag van de neo-Lodewijk XVI-stijl, nr. 4. z.g. "LES ROSES" cf. opschrift boven deur. Opgetrokken volgens kadaster ca. 1929. Nr. 4 krijgt in 1945 een uitbreiding achteraan (zijde Moerasstraat). Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.
Deels verharde voortuintjes met lage gecementeerde ommuring; nr. 3 met dubbel ijzeren toegangshek.
Gekoppelde enkelhuizen van drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën volgens spiegelbeeldschema onder zadeldak (mechanische pannen). Gecementeerde en geschilderde lijstgevels; typerende versieringen met cartouches en guirlandes ter hoogte van borstweringen, zwikken en boogvelden. Brede venstertravee als zwak risaliet onder gebogen geprofileerde kroonlijst met gestrekte uiteinden, voorts gemarkeerd door oplopende halfronde erker bekroond met gietijzeren balkonleuning tussen postamenten. Rechthoekige en rondbogige muuropeningen met grotendeels vernieuwd schrijnwerk. Deels beglaasde deur met gestileerd gietijzeren hekwerk bij nr. 4; rechthoekig bovenlicht met oculusvormige indeling.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002358 en W/01956.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Prinsenlaan

Prinsenlaan (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.