Villa L'Aurore

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Prinsenlaan
Locatie Prinsenlaan 10, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa L'Aurore

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Interbellumburgerhuizen en -appartementen met voortuinen

Deze bescherming is geldig sinds 26-05-2005.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

* Prinsenlaan nr. 10. Neorococogetint burgerhuis z.g. "VILLA L’AURORE" cf. inscriptie boven deur. Opgetrokken volgens kadaster ca. 1929 door U. Thieren. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.
Deels verhard voortuintje met lage bakstenen ommuring en uitgewerkt gietijzeren hekken tussen pijlers. Dubbel ijzeren toegangshek. Breedhuis van twee bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder pseudo-mansardedak (mechanische pannen, leien). Bakstenen lijstgevel met verwerking van simili voor o.m. omlijstingen en borstweringen; arduinen plint. Brede venstertravee uitlopend in dakvenster met vlakke voluten onder gebogen kroonlijst met gestrekte uiteinden; voorts gemarkeerd door oplopende gebogen erker over eerste en tweede bouwlaag bekroond door opengewerkte balkonleuning met gietijzeren leuning aansluitend bij de art-decostijl cf. spiraalmotieven. Deurvenster in tweede bouwlaag met nieuwe balkonleuning. Smalle deurtravee bekroond met rondbogige dakkapel. Rondbogige muuropeningen voorzien van vlakke omlijsting met sluitsteen; schrijnwerk met kleine roedeverdeling in bovenlichten. Licht verdiepte rondboogdeur, deels beglaasd en voorzien van gestileerd gietijzeren hek.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002358 en W/01956.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Prinsenlaan

Prinsenlaan (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.