erfgoedobject

Magazijn Arend

bouwkundig element
ID
5656
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5656

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Magazijn Arend
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Magazijn Arend
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bouwblok met pakhuizen
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Bouwblok met pakhuizen
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Neoclassicistisch pakhuis volgens de bouwaanvraag opgetrokken door de weduwe J.B. Emsens, die minstens sinds 1844 een brouwerij uitbaatte op dit perceel. Een gevelsteen links van poort in zesde travee draagt het opschrift: "J.B. Emsens / 7 juni 1848". Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden. De nv Belgisch Blauwvriesveem, een bedrijf voor inklaring, expeditie en bewaring van goederen, liet het complex verbouwen naar een ontwerp door de architect Henri Van Dijk uit 1936. De werken betroffen de inrichting van kantoren voor directie en bedienden op de eerste verdieping.

Het complex bestaat uit twee parallelle, driebeukige pakhuizen in baksteenbouw, elk drie bouwlagen hoog onder zadeldaken (nok parallel aan de straat, pannen), respectievelijk elf (voorbouw) en acht (achterbouw) traveeën breed. Langgerekte lijstgevel van drie bouwlagen en elf traveeën uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, met spaarzaam gebruik van blauwe hardsteen voor de plint, lekdrempels en de poort- en deuromlijstingen. De opstand beantwoordt aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit verkleinende registers van beluikte rechthoekige vensters, met lekdrempel en hanenkam, en een latei op de begane grond. In de bredere middenas wordt de rechthoekige inrijpoort in vlakke hardstenen omlijsting bekroond door een gevelsteen met voorstelling van een arend die zijn jongen voedt. Van de inkomdeuren in de uiterste traveeën is enkel de rechter bewaard, eveneens in hardstenen omlijsting. Een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst vormt de gevelbeëindiging. De poort met ijzeren latei in de twee linker traveeën dateert van de verbouwing in 1936.

Het oorspronkelijke interieur bestond uit een constructie van houten moer- en kinderbalken, die rustte op een driebeukige structuur van houten kolommen met dubbele geprofileerde slof (onder elke balklas), alternerend met houten kolommen met kleine slof, en op in de zijmuren aangebrachte dubbele sleutelstukken op houten kraagstukken en hardstenen consoles. Interne hijskoker in de eerste travee.

 • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1848#70, 18#5164 en 18#5450.
 • FIERENS J. 1977: Antwerpse stapelhuizen: een balans van 1850 tot 1910 , onuitgegeven eindwerk, Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw Antwerpen, 70.
 • HIMLER A. 1976: Inventarisering industrieel-archeologische relicten... gedeelte havenarcheologie , onuitgegeven werkdocument, Antwerpen, 6.
 • HIMLER A. 1977: Antwerpse pakhuizen uit de 19de eeuw, Hinterland 91 N, 26-27.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo, Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Bouwblok met pakhuizen

 • Is deel van
  Oudeleeuwenrui


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Magazijn Arend [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5656 (Geraadpleegd op )