erfgoedobject

Burgerhuizen

bouwkundig element
ID
56593
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56593

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Nummer 11. Burgerhuis met art-nouveau-inslag van drie traveeën en drie bouwlagen met verhoogde begane grond onder zadeldak (nok evenwijdig met straat); gesigneerd (deels verdwenen) architect C. Pil (Oostende) en gedateerd "ANNO 1901" op cartouches in onderste borstwering. Restant van eenheidsbebouwing, zie rechterdeel vervangen door nieuw appartement (nummer 9). Witgeschilderde bakstenen lijstgevel met gebruik van wit en rood geglazuurde bakstenen voor banden en rollagen. Geprofileerde arduinen plint waarin twee getoogde kelderopeningen; doorlopende dorpels en onderdorpels in arduin. Borstweringen met uitgewerkte spiegels. Breed overstekende houten gootlijst op modillons. Rechthoekige muuropeningen onder rondbogige boogvelden op imposten met art-nouveauversiering. Tweede bouwlaag met erker aangebracht in 1953 naar ontwerp van architect P.J. Selis (Oostende).

Nummer 13 in aansluitende bouwtrant van circa 1900, hier met lichtblauwe geglazuurde bakstenen. Dakvensters gemarkeerd door luifel (links) en vooruitstekend driehoekig fronton waarin venster (rechts). Groot rondboogvenster met decoratieve gietijzeren balustrade; erboven balkon op geprofileerde consoles. Uitgewerkte ontlastingsbogen boven rechthoekige muuropeningen.

  • Stadsarchief Oostende, Bouwdossiers, Oostende, 1953/355.

Bron: CALLAERT G., DELEPIERE A.-M., HOOFT E., KERRINCKX H. & VANNESTE P. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Kerrinckx, Hans; Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Op de eerste en tweede verdieping van nummer 11 werd het schrijnwerk vernieuwd. De bovenlichten met kleine roedeverdeling werden niet behouden. 

  • Informatie verkregen van de stad Oostende (21 december 2022).
Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Burgerhuizen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56593 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.