erfgoedobject

Gebouwencomplex

bouwkundig element
ID
56594
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56594

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gebouwencomplex
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gebouwencomplex
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Sint-Sebastiaanstraat nrs. 16-18. Gebouwencomplex naar verluidt behorend bij voormalige Stedelijke Meisjesschool "Louisa Maria" van het laatste kwart van de 19de eeuw (cf. Witte Nonnenstraat nr. 37). Later omgevormd tot de voormalige "DRUKKERIJ OMNIA - UITGEVERIJ EREL - COURRIER DE GAND - COURRIER DU LITTORAL ET DU BRUGES" cf. gevelopschriften (nr. 16), ontmoetingscentrum z.g. "De Regenboog" (nr. 16 A) en Sociaal Centrum (nr. 18).
Nr. 16 A: breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok loodrecht op straat) uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Gecementeerde en beschilderde puntgevel op arduinen plint; verticaal geritmeerd door kolossale pilasters waarop rondboogomlijsting per travee. Rechthoekige muuropeningen, in tweede bouwlaag met rondbogig bovenlicht waaiervormig uitgewerkt met naaf en spijkers. Arduinen onderdorpels. Vernieuwd schrijnwerk op begane grond; rechthoekige vleugeldeur met bovenlicht.
Nrs. 16 en 18: breedhuizen van resp. zes en vier traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat). Lijstgevels in aansluitende bouwtrant bij nr. 16 A doch met rechthoekige muuropeningen; nr. 16 verbouwd in 1956 door architect R. Meyer (Oostende). Nr. 18 met deels behouden houtwerk. Rechthoekige deur met bovenlicht.

STADSARCHIEF OOSTENDE, Bouwdossiers, Oostende, 1956/29.


Bron: CALLAERT G., DELEPIERE A.-M., HOOFT E., KERRINCKX H. & VANNESTE P. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Kerrinckx, Hans; Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De nummers 16 tot 18 van de St.-Sebastiaansstraat hebben nooit deel uitgemaakt van de stedelijke Louise-Marie school van de Witte Nonnenstraat. Ze vormden een vrije middelbare school: de St.-Josephschool (in het Frans). Enkel het gedeelte dat later de drukkerij Omnia vormde werd door het decanaat verkocht.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gebouwencomplex [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56594 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.