Eclectische eenheidsbebouwing ontworpen door Charles Pil

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Sint-Sebastiaansstraat
Locatie Sint-Sebastiaansstraat 25-31, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectische eenheidsbebouwing ontworpen door C. Pil

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Eclectische eenheidsbebouwing ontworpen door Charles Pil

Deze bescherming is geldig sinds 05-03-2001.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijleclecticisme
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

* Sint-Sebastiaanstraat nrs. 25-31. Eclectische eenheidsbebouwing in aansluiting met Adolf Buylstraat nrs. 26-34 met art-nouveaustijlkenmerken, naar ontwerp van architect C. Pil (Oostende) uit 1906. Beschermd als monument bij M.B. van 5/03/2001.
Bestaande uit vijf winkelpanden in de Adolf Buylstraat en vier achterliggende woonhuizen, uitgevend op de Sint-Sebastiaanstraat. De vier achterliggende burgerwoningen in de Sint-Sebastiaanstraat zijn als het ware een soberder maar in materiaalgebruik en uitwerking even verzorgde pendant van de winkelpanden in de Adolf Buylstraat. Het betreft hier vier enkelhuizen in spiegelbeeldopstand; twee à drie traveeën en drie en een halve (nrs. 25 en 31) en drie (nrs. 27 en 29) bouwlagen, telkens op souterrain. Gebruik voor arduin aan de plinten en in doorlopende onder- en bovendorpels; verzorgde gevelparementen van witte en groene siertegels onder aflijnende kroonlijst, bewaard aan nrs. 25 en 27. Bewaarde fraaie gietijzeren balkonleuningen. Diverse types van vensteropeningen, o.m. getoogd, rondbogig, hoefijzervormig en rechthoekig, ingeschreven onder een rondboog.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002135, W/01680, W/01777, W/01778 en W/01779.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Sebastiaansstraat

Sint-Sebastiaansstraat (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.