erfgoedobject

Pakhuis Bavo

bouwkundig element
ID
5660
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5660

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pakhuis Bavo
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Pakhuis volgens de bouwaanvraag uit 1862 gebouwd in opdracht van Egide Bavon Meeussen (Bergen-op-Zoom, 1777-Antwerpen, 1862), sinds 1797 brouwer van "De Drij Snoeken" in de Adriaan Brouwerstraat. Het betrof één van de zestien nieuwe brouwerijen die Gilbert Van Schoonbeke in 1553 in de Nieuwstad liet oprichten, oorspronkelijk "De Drye Gulden Snoecxkens" genaamd, actief tot 1920. De oorspronkelijke naam “BAVO” vermeld op een gevelsteen, verwijst naar de tweede voornaam van de bouwheer. Volgens een vandaag verdwenen geschilderd opschrift, werd het pakhuis later “EGIDIUS” genoemd. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden. Het gebouw werd gerenoveerd tot kantoren naar een ontwerp door de architect Christine Conix uit 1993, met reconstructie van de pui. Bij een eerder, niet afgewerkt renovatieproject tot eengezinswoning naar een ontwerp door de architect Erik Hebbelynck uit 1988, was de oorspronkelijk blinde achtergevel al vervangen door een volledig glazen front tot in de nok van het dak.

Met een gevelbreedte van vier traveeën omvat het pakhuis vier bouwlagen en een mezzanine onder een afgesnuit zadeldak (nok loodrecht op de straat). Het gebouw is opgetrokken uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, met gebruik van hardsteen voor de plint, puilijst en lekdrempels. Geleed door de puilijst en gemarkeerd door twee zijrisalieten, beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema. Verkleinende registers van getoogde laadluiken in de zijrisalieten en vensters in de middentraveeën, met lekdrempel en gemetselde onderdorpel; volgens de bouwplannen bevond de poort zich in de rechter travee, met als pendant een venster of blindnis in de linker travee. Kruisvormig medaillon uit witte natuursteen met inscriptie “BAVO” op de middenpenant. Een klassiek hoofdgestel met architraaf, mezzanine en houten kroonlijst vormt de gevelbeëindiging. Bij de recente renovatie zijn de oorspronkelijk getraliede benedenvensters vergroot, en de houten luiken in de risalieten vervangen door beglazing.

Interieur: constructie van houten moer- en kinderbalken, op houten standvinken met slof en schoren. De moerbalken zijn in de zijgevels verankerd, doch rusten tevens op een geschoord sleutelstuk en een houten, tegen de muur rustende kolom. Kolommen op hardstenen sokkels. Houten dakstoel.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1862#462, 86#930696 en 86#880799.
  • DERYCKE I. 2015: Antwerpse brouwerijen in den rond de stad, vroeger en nu (Antwerpen Bierstad Cahier nr. 2), Antwerpen, 45-46.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo, Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pakhuis Bavo [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5660 (Geraadpleegd op )