Kerkje Sint-Rafaël

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Duinenstraat
Locatie Duinenstraat 87, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kerkje Sint-Rafaël

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Duinenstraat nr. 87. Kerkje Sint-Rafaël en Onze-Lieve-Vrouwekapel.
Aan de straat, Onze-Lieve-Vrouwekapel van 1961. Witgeschilderde bakstenen kapel onder zadeldak (nok loodrecht op straat, tichelen); regionale inslag cf. steunberen oplopend in aandak met vlechtingen en rondbogige muuropeningen op afzaten. Bepleisterd interieur; overwelving door middel van tongewelf. Glas-in-loodramen met Mariale voorstellingen; inscripties: "Gift Yvonne de Croës/ Cor Westerduin Oostende (gesigneerd)".
Achterliggende Sint-Rafaëlkerk, in 1966 gebouwd als noodkerk. Plannen naar ontwerp van architect Vandemeulebroucke om een definitieve kerk te bouwen werden nooit gerealiseerd. Eenvoudig zaalkerkje onder laag zadeldak (nok loodrecht op straat) met daklantaarntje; houten betimmering. Eenvoudig portaal ten zuiden. Links aansluitende zaaltje onder plat dak (1982).
Interieur: haaks op de nokrichting oostelijk georiënteerde sobere kerkruimte; overspanning van de ruimte door middel van gelamineerde spanten met daartussenin houten betimmering.

VERBRUGGE J., Over de Sint-Rafaël parochie te Raversijde 1965-1984, in De Plate, februari 1998, p. 49-52.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Raversijde

Oostende (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.