Internationale Luchthaven van Oostende

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Nieuwpoortsesteenweg
Locatie Nieuwpoortsesteenweg 889-891, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Internationale Luchthaven van Oostende

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Grote site ingesloten tussen de grens met Middelkerke ten westen, de Nieuwpoortsesteenweg en de Duinkerkseweg ten noorden (Raversijde, Stene) en de Torhoutsesteenweg (Stene) ten oosten met als structurerend element de van west naar oost verlopende start- en landingsbaan.

Historiek.
Teruggaand op een militair vliegveldje van de Eerste Wereldoorlog te Stene; openstelling voor de burgerluchtvaart in 1921-1922. De Duitsers brachten tijdens de Tweede Wereldoorlog de loodsen en barakken over van Stene naar Raversijde; bij een hoeve (nummer 911, voormalige hoeve uit de 19de eeuw waarin nu de "Noordzee vliegclub" gevestigd is, met achter het boerenhuis bewaarde ijzeren torenconstructie) werd een verkeerstoren gebouwd die bleef functioneren tot 1968. Ingebruikname van het huidig gebouwenbestand in 1968, ten zuiden van de Nieuwpoortsesteenweg en het latere verkeersknooppunt met de Duinkerkseweg, met vertrek- en aankomsthal ten zuidwesten, en Vrachtgebouw met geïncorporeerde brandweertoren ten zuidoosten. Geïnspireerd op de internationale stijl, naar een ontwerp van 1962 van architecten Bovy en Biron in opdracht van de regie der luchtwegen (opgericht in 1946).

Beschrijving.
Horizontaliserende vertrek- en aankomsthal (terminal) parallel met de start- en landingsbaan. Inhuldigingsplaat: "REGIE DER LUCHTWEGEN/ HET NIEUWE VERKEERSCENTRUM VAN DE LUCHTHAVEN OOSTENDE-MIDDELKERKE WERD INGEHULDIGD OP 28 MAART 1968 DOOR Z.M. BOUDEWIJN KONING DER BELGEN (…)". Ruim rechthoekig gebouw met betonnen skeletstructuur, horizontaal geritmeerd door vensterregisters en uitkragende betonnen kroonlijst; één à twee bouwlagen onder platte daken. Aan de achterzijde, boven het dak uitstekende, schuin oplopende tribune, uitziend op de achterliggende start- en landingsbanen (twee parallelle banen) ten zuiden. Parement van witgele sierbaksteen. Drie ingangen onder brede betonnen luifels. Vernieuwde plastieken vensters.
Interieur: ruime hall geritmeerd door onderaan betegelde betonnen pijlers en overwelfd door dito spanten met ertussenin casettenplafond met afwisselend grijs beschilderde platen en zenitale verlichting door ronde oculi met koepeltje. Centraal, vrijstaande ('zwevende') kruisvormige trap naar omlopende galerij met kantoren van luchtvaartbedrijfjes en toegang tot het restaurant met uitzicht op de start- en landingsbaan.Mozaïekvloer met kleurstippen.

Rechts aansluitende kantoorgebouwen met boven het volume uitstijgende open trappenhal en rechts herkenbare verticaliserende verkeerstoren van zes bouwlagen.

Vrachtgebouw met geïncoporeerde brandweertoren. Witgeschilderd bakstenen gebouw van één à twee bouwlagen onder platte daken; ritmering door middel van uitkragende betonnen luifels. Drie ritmerende hogere volumes en brandweertoren.

Erg lange start- en landingsbanen op grondgebied Raversijde, Middelkerke en Stene, in 1976 verlengd. Nieuwe uitbreiding vanaf 1994.

  • Informatie van de Gebouwendienst van het Vlaams Gewest (Sint-Michiels).
  • VANNESTE A., INGELAERE M., 1988: Middelkerke - Zijn geschiedenis - Zijn volk - Zijn tradities - Zijn kerk - Zijn mirakuleus kruis, s.l., 87.
  • SLAMBROUCK N., Van weiland tot internationale luchthaven, in Gidsenblad Lange Nelle, 1995/2, 82-84.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nieuwpoortsesteenweg (Raversijde)

Nieuwpoortsesteenweg (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.