Gekoppelde villa's

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Zeelaan
Locatie Zeelaan 49-51, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gekoppelde villa's

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zeelaan nrs. 49-51. Gekoppelde villa's gesigneerd "J. PALMAERTS 1937", refererend aan vissershuisjes. Voortuintje met betonnen afsluiting. Haaks op de straat georiënteerd volume onder geknikt zadeldak (mechanische pannen), aandaken afgezet door middel van pannen op uitgewerkte kraagstenen. Gecementeerd en witbeschilderd parement op uitgewerkte bakstenen plint o.m. met streks metselverband. In de voorgevel centrale rechthoekige bow-window met typerende houten penanten, geflankeerd door een rechthoekige (links) deur in een geprofileerde omlijsting en een rondbogig hoekportaal (rechts) met afgeschuinde deurtravee In de dakverdieping, brede rechthoekige vensters met bloembakken op getrapte consoles en afgeronde penanten; ertussenin beschilderd bas-reliëf met voorstelling van zeilbootje op de golven. Zijgevels gemarkeerd door gebogen dakrand met klimmende dakkapel en risaliet oplopend in puntgevel.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zeelaan

Zeelaan (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.