Taverne Yellow Submarine

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Zeelaan
Locatie Zeelaan 101, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Taverne Yellow Submarine

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiehotels
Dateringinterbellum

Beschrijving

Zeelaan nr. 101/ Zeedijk. Voormalig hotel z.g. "CONCORDIA" uit de jaren 1930, nu taverne. Zeven traveeën + drie geknikte traveeën en vier bouwlagen onder plat dak; uitspringende kelderverdieping met erboven terras. Recent witgeschilderde baksteenbouw, oorspronkelijk wisselend gebruik van rode en gele (sier)baksteen. Vier muurvakken afgelijnd door middel van lisenen en uitkragende baksteenfries; centrale muurvakken geleed door middel van balkons op art-decogetinte gelobde consoles. Rechthoekige muuropeningen; vernieuwd houtwerk. In de linkertravee, brede rondboogdeur toegang gevend tot trap. Geen bewaarde interieurelementen.

PIERLOOT R., Het vroegere Mariakerke en Raversijde, Nieuwkerke-Waas, 1987, p. 72 (prentbriefkaart).

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zeelaan

Zeelaan (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.