erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Catharina

bouwkundig element
ID
56640
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56640

Juridische gevolgen

Beschrijving

Bevolkingsaangroei leidt in 1912 tot stichting van een afzonderlijke parochie Conterdam-Meiboom met als patroonheilige Sint-Catharina; voordien hoorde de wijk bij de Sint-Anna-parochie. Pas in 1934 bouw van de kerk naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge); inwijding op 1 juli 1937. Aanpassingswerken aan doopkapel en toren in 1960 door vochtproblemen en oorlogsschade.

Centraal in woonkern gebouwd op toen vrijliggende bouwgrond langs de Guido Gezellestraat; omringd door nu nog slechts smalle tuin met hekkens, ingesloten door woningen. Georiënteerde éénbeukige kerk met architecturale uitwerking aanleunend bij de zogenaamd "neoromaanse school" in de toenmalige kerkbouw.

Plattegrond gebaseerd op Latijns kruis ontvouwt rechthoekig open westportaal, vroeger met atrium met wijwatervaten, omgeven door hekkens; nu ingenomen door parkeerplaatsen. Brede middenbeuk van drie traveeën en één brede koepeltravee ter hoogte van pseudo-transept; koor van één travee met rechte sluiting. Rechthoekige doopkapel met daarboven toren met flankeertorentje in westelijke oksel van noordelijk transept, rechthoekig lokaal voor centrale verwarming aan zuidelijk transept. Rechthoekige sacristie en berging ten oosten tegen transept.

Verzorgde rode baksteenbouw met aflijnende baksteenfriezen in ruitmotief onder leien zadeldaken; tentdak met leien boven koepel, met koperen platen voor de toren. Vereenvoudigde interpretatie van de romaanse vormentaal cf. rondboogarcade op arduinen zuilen in vooruitspringend westportaal met radvenster, rondbogige vensters, onder meer veellichten met tussenzuiltjes met teerlingkapitelen, vrij robuust uiterlijk met dikke muren en zware steunberen met versnijdingen.

Sober, bepleisterd interieur met neoromaanse ruimtewerking. Tongewelven gesteund door bakstenen rondbogen en met witgeschilderde gordelbogen; koepel in derde, brede travee. Omlopende bakstenen plint; koor wat rijkelijker door zwartmarmeren sokkellambrisering en geschilderd meandermotief op rondboog.

Mobilair. Beeldhouwwerk. Beeld Sint-Catharina, circa 1937, in nis westgevel. Houten kruisbeeld in triomfboog door Claeys en Dupont (Brugge) uit de tweede helft van de 20ste eeuw; kruisweg in keramiek, 1962, door Paul Vermeire (Oostende), achteraan in de kerk; beeld van Sint-Catharina uit de tweede helft van de 20ste eeuw, door Karel Laloo (Brugge), boven deur doopkapel. Meubilair ontworpen door architect J. Viérin (Brugge): marmeren hoofdaltaar uitgevoerd door de firma "Anciennes Carrières et Usines Dejaiffe" (Mazy) en houten misdienaarbanken. Orgel gebouwd door Loncke Orgelbouw p.v.b.a. (Zarren-Kortemark) in 1983, in noordelijke transeptarm.

  • FAUCONNIER A. - ROOSE P., Het historisch orgel in Vlaanderen. Deel IV a, Provincie West-Vlaanderen: Arrondissementen Brugge en Oostende, Brussel, 1986, p. 636-637.
  • St. Katarina. Een groeiende parochie, s.d., s.l., p. 33-52.

Bron: CALLAERT G., DELEPIERE A.-M., HOOFT E., KERRINCKX H. & VANNESTE P. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Kerrinckx, Hans; Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Sint-Catharina [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56640 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.