erfgoedobject

Samenstel van arbeiderswoningen

bouwkundig element
ID
56647
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56647

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Samenstel van drie arbeidershuizen
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Stene
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Samenstel van drie lage arbeidershuisjes samengevoegd tot één woning uit de tweede helft van de 19de eeuw, met rechthoekig tuintje. Opgenomen in het beschermde dorpsgezicht van Stene. Aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1843). Gekneld tussen de straat en het nieuwe gedeelte van het kerkhof. Gecementeerde en witgeschilderde enkelhuisjes op grijze plint, onder zadeldaken (nok loodrecht op straat, mechanische pannen). Twee links gelegen huisjes in één verhoogd bouwvolume (zie bouwnaad in de linkerpuntgevel), elk twee traveeën, in spiegelbeeld. Rechthoekige muuropeningen met luiken. Minder diep rechts gelegen huisje van drie traveeën, met hogere rechthoekige muuropeningen zonder luiken. Ertegenover, gecementeerde en witgeschilderde smalle stallingen onder zadeldak uit de tweede helft van de 19de eeuw (nok parallel aan het huis, Vlaamse pannen) met lage rechthoekige en getoogde muuropeningen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, DW602.

Bron: CALLAERT G., DELEPIERE A.-M., HOOFT E., KERRINCKX H. & VANNESTE P. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Kerrinckx, Hans; Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Samenstel van arbeiderswoningen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56647 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.