erfgoedobject

Luchthavengebouw

bouwkundig element
ID: 56663   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56663

Beschrijving

Steensedijk nr. 186. Voormalig luchthavengebouw van het Oud Vliegveld van Stene en tevens het enige resterende element hiervan; later "Taverne Vliegveld Stene", nu leegstaand.
In 1920 werd begonnen met de aanleg van het vliegveld op gronden bedoeld voor het Nieuw Kerkhof van Oostende, maar te drassig bevonden. Burgerlijk vliegveld van de maatschappij "Aéronautique Civile", door zijn strategische ligging ook geschikt voor militaire doeleinden. Bestond oorspronkelijk uit een effen gerold stuk weiland van 550 m op 480 m, omringd door afwateringssloten en ten zuiden begrensd door Steensedijk.
Omdat de landingsplaats te klein was, werd een nieuw vliegveld aangelegd in Raversijde. Na de Tweede Wereldoorlog werden de gronden van het Steense vliegveld verkaveld voor villa's. De huidige straat met de naam "Oud Vliegveld" omvat gr.m. de terreinen van het vroegere vliegveld. Luchthavengebouw gelegen in de zuidoostelijke hoek van het vroegere vliegveld, aan de Steensedijk; tussen het gebouw en de dijk stond vroeger een meteopark. Alleenstaand, witgeschilderd bakstenen gebouw van ca. 1920, voorgevel in de richting van het voormalige vliegveld, achtergevel aan de Steensedijk. Gebouw van tien traveeën en één bouwlaag onder schilddak (nok evenwijdig met straat, mechanische pannen) met klimmende dakkapellen en hoge schoorstenen, links met aangebouwd kolenhok. Lijstgevel afgelijnd door dakgoot op klossen; licht uitspringende witgeschilderde sokkel. Voorgevel gemarkeerd door een middenrisaliet met puntgevel waarop opschrift "AÉRO-GARE OSTENDE." en geritmeerd d.m.v. lisenen. Het gebouw had een smalle gang waarop aan weerszijden vijf vertrekken uitkwamen, o.m. wachtzaal ter hoogte van het risaliet, infirmerie, douane en controlepost voor piloten. Aan de uiteinden van de gang, toilet en telefooncel.

DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 120.
MAJOR W., Luchthaven Stene-Oostende. Een geschiedenis in documenten, in Cahier voor luchthavengeschiedenis, jg. 4, nr. 4, pp. 2-30.
VAN CAILLIE A., Oud Oostende in Beeld, deel 3, Blankenberge, 1987, nrs.196-197.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Luchthavengebouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56663 (Geraadpleegd op 11-08-2020)