erfgoedobject

Sandershoeve

bouwkundig element
ID
56668
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56668

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sandershoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Stene
    Deze bescherming is geldig sinds 05-04-1995

Beschrijving

Zogenaamd "Sandershoeve", volgens opschrift op linkse pijler van het hek bij de oprit; vermoedelijk recente naamgeving. Gelegen aan het noordwestelijk einde van de dorpskom, opgenomen binnen het dorpsgezicht van Stene, beschermd bij B.V.R. van 05/04/1995. Als site reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-1777), de Atlas der Buurtwegen (1843), de topografische kaart van West-Vlaanderen van P.C. Popp (1872) en op de kaarten van het Militair Cartografisch Instituut uit de tweede helft van de 19de eeuw (1867 en 1883). Op de 19de-eeuwse kaarten grosso modo dezelfde aanleg als tegenwoordig.

Achterin gelegen langgestrekte hoeve uit het laatste kwart van de 18de eeuw of de tweede helft van de 19de eeuw, met voorliggend weiland; witgekalkte baksteenbouw onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Naar verluidt bestreek het erf vroeger de volledige oppervlakte van het oude vliegveld; deels bewaarde gekasseide stoepen. Toegang tot het erf, ten oosten vanaf de Stenedorpstraat, via een ijzeren hek tussen witgekalkte bakstenen pijlers. Linkse pijler met naam van de hoeve, rechtse pijler met 19de-eeuwse nis met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje en opschrift "HEILIGE MARIA BID VOOR ONS".

Centraal op het erf, verhoogd boerenhuis (nok loodrecht op Steensedijk) van twee + drie traveeën en anderhalve bouwlaag, bolfries onder de dakgoot. Rechthoekige muuropeningen met deels vernieuwd houtwerk. Bovenvensters aangepast, met doorlopende lekdrempels (niet bij twee linkertraveeën). Aanpalende stallen en dwarsschuur onder doorlopende bedaking met afwijkende dakhelling en aflijnende baksteenfries; rechthoekige muuropeningen; schuurpoort met klinket.

Ten zuidoosten van het erf, voor de schuur, paardenstal uit de eerste helft van de 20ste eeuw met later aangebouwde garage. Baksteenbouw onder zadeldak (nok loodrecht op huis, resp. Vlaamse en mechanische pannen); vier getoogde deuren met onder- en bovendeur.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, DW602.
  • DE SMEDT H., Stene, een dorp in de stad, Stene, 1978, p. 30.

Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sandershoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56668 (Geraadpleegd op 23-01-2021)