erfgoedobject

Molenromp met molenaarswoning

bouwkundig element
ID: 56669   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56669

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Molenromp met molenaarswoning
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Stene
  Deze bescherming is geldig sinds 05-04-1995

Beschrijving

Molenromp met molenaarshuis gelegen achter huizenrij van de Stenedorpstraat, nabij de Steensedijk aan de noordelijke dorpsrand, ten zuiden grenzend aan het kerkhof. Domineert samen met Sint-Annakerk de dorpskom. Opgenomen binnen het dorpsgezicht van Stene, beschermd bij B.V.R. van 05/04/1995.

Bakstenen bergmolen, gebouwd in 1853 als koren- en oliemolen, ter vervanging van een houten, tot 1584 teruggaande molen, die tijdens het beleg van Oostende (1601-1604) een rol als uitkijkpost zou hebben gespeeld. In 1927 werd een wiek afgerukt tijdens storm en niet meer hersteld; sindsdien aangedreven door stookoliemotor waardoor andere overbodige wieken werden verwijderd. Reeds in onbruik voor de Tweede Wereldoorlog. Aangekocht door de Stad Oostende in 1978; berg afgevoerd. 1988 - 1990: volledige restauratie, op initiatief van de Heemkring 't Schorre.

Molenromp van gele, witgekalkte baksteen, met drie zolders en toegelegde kapzolder. Rondboogvensters en -ingangen met druiplijst in eerste zolder, segmentboogvensters in tweede en derde zolder; aan oostkant recht boven elkaar geplaatst, aan de andere kanten geschrankt. Steigergaten op bovenste zolder. Tegen binnenwanden vier gemetselde pilasters als versteviging. Naast de molen twee oliepletstenen, die tot 1982 rechtop in de grond ingegraven waren. Op benedenverdieping, een ijzeren koningsspil met onderaan modern kamwiel; op tweede zolder (steenzolder) een koppel maalstenen; op de eerste zolder (maalzolder) pasbalk die verwijst naar tweede koppel maalstenen. Ten noorden aanbouwsel van 1927 voor stookoliemotor in witgekalkte, verankerde baksteen op gepikte plint, onder zadeldak (Vlaamse pannen). Rechthoekige muuropeningen, één getoogd venster; poort met houten doorlopende latei.

Ten noorden van de molenromp, aan de Stenedorpstraat, het molenaarshuis met aanpalende graanbergplaats, nu herberg "Molenaarshuis" of "Carpe Diem". Uit de tweede helft van de 19de eeuw dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok evenwijdig met straat) met bakgoot op klossen. Gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen en art-decogetinte versiering; getoogde muuropeningen. Vlak gecementeerde rechterzijpuntgevel met blind rondboogvenster in de top.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, nummers 483 en 1300, DW602.
 • DE SMEDT H., Stene, een dorp in de stad, Stene, 1978, p. 31, 36-37.
 • DEVLIEGHER L., De molens in West-Vlaanderen, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 9, Tielt, 1984, p. 320-321.
 • HASQUIN H., Gemeenten van België, La Renaissance du Livre, 1980, p. 1065.
 • VAN CAILLIE A., Oud Oostende in Beeld, deel 1, Blankenberge, 1983, nummer 199. (prentbriefkaarten)
 • VANDEWALLE P., Rondom de molen, in 't Schorre, 13, 1990, nummer 1, p. 12-15.

Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Molenromp met molenaarswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56669 (Geraadpleegd op 06-08-2020)