Pastorie Sint-Annaparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Stenedorpstraat
Locatie Stenedorpstraat 51, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vroegere pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Stene

Deze bescherming is geldig sinds 05-04-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vroegere pastorie, alleenstaand met voortuintje en boomgaard. Door haar ligging in de tweede bocht van de Stenedorpstraat, schuin tegenover de kerk, vormt dit gebouw als het ware de tegenhanger van de parochiekerk. Opgenomen binnen het dorpsgezicht van Stene, beschermd bij B.V.R. van 05/04/1995.

In 1626 bouw van de eerste pastorie, in het kader van de wederopbouw van het dorp na de verwoestingen van het Beleg van Oostende (1601-1604). In 1764 volledig herbouwd in opdracht van. de toenmalige pastoor. Blijkens eigendomsplan van 1890 omgeven met een gracht en met ommuurde tuin; bestaande uit rechthoekig hoofdvolume met L-vormige aanbouw; voor en achter met stoep. Walgracht en muur nu verdwenen.

Huidige pastorie vermoedelijk van het laatste kwart van de 18de eeuw; breedhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder mansardedak (Vlaamse pannen) met vijf klimmende dakkapellen; kroonlijst op houten klossen. Witgekalkte verankerde baksteenbouw op grijze plint; houten klossen onder de kroonlijst. Licht getoogde muuropeningen, houtwerk met geprofileerde kruisindeling en gelede roedeverdeling, halve luiken. Aanbouwsels links en rechts uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, DW602.
  • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plans, nr. 1075.
  • DE SMEDT H., Stene, een dorp in de stad, Stene, 1978, p. 21.
  • VANDEWALLE P., Stene na het beleg van Oostende, in Ostendiana, II, 1975, p. 81-82.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stenedorpstraat

Stenedorpstraat (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.