erfgoedobject

Pastorie Sint-Annaparochie met tuin

bouwkundig / landschappelijk element
ID
56671
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56671

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Vroegere pastorie
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Stene
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Vroegere pastorie, alleenstaand met voortuintje en boomgaard. Door haar ligging in de tweede bocht van de Stenedorpstraat, schuin tegenover de kerk, vormt dit gebouw als het ware de tegenhanger van de parochiekerk.

In 1626 bouw van de eerste pastorie, in het kader van de wederopbouw van het dorp na de verwoestingen van het Beleg van Oostende (1601-1604). In 1764 volledig herbouwd in opdracht van. de toenmalige pastoor. Blijkens eigendomsplan van 1890 omgeven met een gracht en met ommuurde tuin; bestaande uit rechthoekig hoofdvolume met L-vormige aanbouw; voor en achter met stoep. Walgracht en muur nu verdwenen.

Huidige pastorie vermoedelijk van het laatste kwart van de 18de eeuw; breedhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder mansardedak (Vlaamse pannen) met vijf klimmende dakkapellen; kroonlijst op houten klossen. Witgekalkte verankerde baksteenbouw op grijze plint; houten klossen onder de kroonlijst. Licht getoogde muuropeningen, houtwerk met geprofileerde kruisindeling en gelede roedeverdeling, halve luiken. Aanbouwsels links en rechts uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, DW602.
  • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plans, nr. 1075.
  • DE SMEDT H., Stene, een dorp in de stad, Stene, 1978, p. 21.
  • VANDEWALLE P., Stene na het beleg van Oostende, in Ostendiana, II, 1975, p. 81-82.

Bron: CALLAERT G., DELEPIERE A.-M., HOOFT E., KERRINCKX H. & VANNESTE P. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Kerrinckx, Hans; Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Pastorie Sint-Annaparochie met tuin [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56671 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.