Hoeve 't Boldershof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Stene
Straat Stenedorpstraat
Locatie Stenedorpstraat 53, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve 't Boldershof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Stene

Deze bescherming is geldig sinds 05-04-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve, zogenaamd "'t Boldershof", volgens naambord: vermoedelijk recente naamgeving. Opgenomen binnen het dorpsgezicht van Stene, beschermd bij B.V.R. van 05/04/1995.

Aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (1843), maar als veel kleiner volume dan het huidige gebouw. Gelegen in het zuidelijk gedeelte van de dorpskom, ten zuiden van de pastorie. Aan de straat gelegen, langgestrekte hoeve; witgekalkte baksteenbouw op gepikte plint en zadeldak (nok evenwijdig met straat; Vlaamse en mechanische pannen), afgewolfd boven de uiterste noordelijke travee van het woonhuis. Ten noorden, 19de-eeuws boerenhuis van vier traveeën en één bouwlaag, volledig verbouwde gevel; één bewaard rechthoekig venster met arduinen dorpel en luiken. Ten zuiden, aanleunende dwarsschuur, met typerende grote poorten, getoogd, rechthoekig en korfbogig; rechthoekige kleine vensters. Rechthoekige schuurpoort rechts met 19de-eeuwse hartmotieven in kerfsneetechniek; erboven laaddeur.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, DW602.
  • DE SMEDT H., Stene, een dorp in de stad, Stene, 1978, p. 67.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stenedorpstraat

Stenedorpstraat (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.