Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Stene
Straat Stenedorpstraat
Locatie Stenedorpstraat 60, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Stene

Deze bescherming is geldig sinds 05-04-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dubbelhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw; drie traveeën + recentere rechtertravee en anderhalve bouwlaag, onder zadeldak (nok evenwijdig met straat de Vlaamse pannen). Opgenomen binnen het dorpsgezicht van Stene, beschermd bij B.V.R. van 05/04/1995. Typerende gevelafwerking met beraping uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, tandlijst, geprofileerde kordonlijst, niet op bijgevoegde travee; imitatienegblokken en decoratieve omlijsting van de muuropeningen; vlak gecementeerde plint. Deels behouden houtwerk met luiken. Aanpalend nummer 62, analoog dubbelhuis met gecementeerde muren, maar in minder uitgewerkte uitvoering.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, DW602.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stenedorpstraat

Stenedorpstraat (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.