erfgoedobject

Sociale huisvesting van 1929

bouwkundig geheel
ID
56687
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56687

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sociaal woonproject
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Bouwblok met 32 eengezinswoningen en 12 appartementen, in 1931 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard naar ontwerp van (L.) Van Damme.

Bouwgeschiedenis en situering

Het bouwblok tussen de De Rudderstraat, de Jan Diericksenstraat, de Schietbaanstraat en de Voorhavenlaan is de eerste fase van een sociale woonwijk die vanaf begin jaren dertig aangelegd werd, genaamd Vuurtorenwijk, OPEX-wijk of ‘t Negerdorp. Reeds voor de Eerste Wereldoorlog besliste het stadsbestuur om deze wijk heraan te leggen met een moderne haven en een nieuwe woonwijk. In 1924 gaf ze de uitwerking van de woonwijk in concessie aan de Société Anonyme Ostende-Phare et Extensions (OPEX), die instond voor de infrastructuurwerken en de verkoop van de bouwgronden. Een deel van de gronden werd hierbij vrijgehouden voor sociale woningen die in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard werden opgetrokken. In 1928 gaf de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken (NMGWW) haar goedkeuring aan de ontwikkeling van het gebied door OPEX, twee jaar later aan de aanlegplannen van stadsingenieur Auguste Verraert voor 135 woningen en 51 appartementen en nog een jaar later aan de uitvoering van 36 huizen met 44 woningen door aannemers Despriet en Vermeulen (Harelbeke-Kuurne), naar plannen van (L.) Van Damme.

Typering en beschrijving

Bouwblok met 32 eengezinswoningen en vier meergezinswoningen met elk drie appartementen op de hoeken. Rondbogige doorgangen leiden naar een gemeenschappelijk groenzone op het binnenterrein (boomgaard) met aansluitend omhaagde privétuinen. Gevarieerde gevelopbouw met lijst- en puntgevels, zadeldaken, rode bakstenen gevels met beraapte bovenverdieping onder meer met pseudo-vakwerk en rond-, mijterboogvormige of rechthoekige deuren onder rechte betonluifel.

Evaluatie

Architecturale en stedenbouwkundige waarde als voorbeeld van de toepassing van het tuinwijkprincipe te Oostende. Typisch is de perceelstructuur (gesloten bouwblok met gemeenschappelijk binnengebied waarop kleine private achtertuinen aansluiten), de groenaanleg (omhaagde privétuinen) en de cottage vormgeving (laagbouw, silhouet, vorm van de gevelopeningen, coloriet en materialiteit).

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3320, Oostende, Vuurtorenwijk & wijk OPEX.
  • CALLAERT G., DELEPIERE A.-M., HOOFT E., KERRINCKX H. & VANNESTE P. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, onuitgegeven werkdocumenten.
  • DEVRIENDT L. 1986: Sociale woningbouw te Oostende, onuitgegeven verhandeling Rijksuniversiteit Gent, burgerlijk ingenieur architect, 109-115.
  • L’Habitation à Bon Marché, 1928, 11, 218; 1930, 4, 74; 1931, 4, s.p.

Bron     : -
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans, Vandeweghe, Evert
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sociale huisvesting van 1929 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56687 (Geraadpleegd op )