Herenhuis Hotel Mon Rêve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Aartshertogstraat
Locatie Aartshertogstraat 77, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis Hotel Mon Rêve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Aartshertogstraat nr. 77. Hotel "MON RÊVE", statig onderkelderd herenhuis van 1894 (cf. cartouche onder fronton) van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder zadeldak. Neo-Vlaamse renaissancevormgeving, cf. geblokte vensteromlijstingen, cartouches en aedicula met obeliskbekroning. Lijstgevel in rode baksteen met arduin voor speklagen, vensteromlijstingen en loggia, op arduinen plint waarin getraliede souterrainvensters. Horizontale ritmering door gevelbanden en geprofileerde kordon- en gootlijsten, verticaal accent door bakstenen pilasters. Brede middentravee benadrukt door korfbogige deurvensters met balkons op consoles en met smeedijzeren leuningen, bekronende aedicula. Rijkelijk uitgewerkte loggia op bel-etage: bogen op arduinen zuilen met Ionische kapitelen en met smeedijzeren leuning. Gevel op bel-etage vernieuwd: originele ingang tot huis via rechts aangebouwde smeedijzeren poort, in het eerste kwart van de 20ste eeuw deur aangebracht in rechtertravee van loggia; in 1985 nieuwe ramen.

BOUQUILLON D. en W. PIETERS, Mariakerke, Aartshertogstraat. Historiek en bouwexplosie vanaf 1900 (deel 1), in Rond de kiosk. Tweemaandelijks tijdschrift voor verzamelkunde, heemkunde en folklore, jg. 2, nr. 2, 1991, p. 22-23.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Aartshertogstraat

Aartshertogstraat (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.