Stedelijke Visserijschool John Bauwens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Provinciaal Maritiem Instituut
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Mercatorlaan
Locatie Mercatorlaan 15, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stedelijke Visserijschool John Bauwens

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Mercatorlaan nr. 15. Voormalige Stedelijke Visserijschool "John Bauwens", thans "Provinciaal Maritiem Instituut", naar ontwerp van stadsingenieur Arnold De Vos in 1963, in samenwerking met architect J. Lewyllie (cf. inhuldigingssteen). Strategische ligging binnen het urbanisatieplan van J. Eggericx en A. De Vos: samen met het stadhuis beeldbepalend voor het Vuurkruisenplein. De school vervangt de Stedelijke Visserijschool van 1886 in de Sint-Franciscusstraat, die ca. 1930 wordt ondergebracht in de Schippersstraat. Sinds 1995 fusie van drie visserijscholen, o.m. de vroegere John Bauwensschool en de Vrije Visserijschool "PASTER PYPE".
Vrijstaand functioneel gebouw van glas en beton; onderbouw met arduinen parement. Rechthoekige volumes van één à drie bouwlagen onder plat dak. Voor de ingang, monumentje met vlaggenmast als aandenken voor de op zee vermisten; inscriptie: "TOEN BRAK DE TROS EN ZIJ WERDEN MET DE ZEE TOT EEN. UIT DONKERGROENE DIEPTEN LICHT NU HUN VLAM. OPDAT WIJ GEDENKEN MOGEN" Hoofdvolume van drie bouwlagen met centrale museum-hall, waarrond schikking van verschillende functies, o.m. eetzaal, bibliotheek, sanitair; "zwevende" betonnen trap naar tweede en derde bouwlagen met laboratorium, klassen, kaarten-, projectie- en tekenzaal. Ten oosten, vleugel met de motoren- en de matrozenzaal, resp. op eerste en tweede bouwlaag. Ten zuiden, de lage turnzaal. Ten zuidoosten, de speelplaats met overdekt gedeelte en fietsenbergplaats, omgeven door muur van glasbeton. Typerende grote glaspartijen met houten roedeverdeling, o.m. bij hoofdvolume, horizontaliserend en omlopend met bronzen hoekafwerking, voorzien van balkons met buisleuningen; l.g. herhaald bij dakterras met uitkijk - draaibare brug. Bij turn- en motorenzaal verticaliserende vensterregisters. Hoofdingang benadrukt door vrijstaande betonnen luifel. Interieur getypeerd door mozaïekbekleding in inkomhall en witte tegelvloer met zwarte bollen.

DE WINTER M., De Stedelijke visserijschool "John Bauwens", in Open Monumentendag Stad Oostende, 15 september 1991.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mercatorlaan

Mercatorlaan (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.