erfgoedobject

School van de zusters van de Heilige Jozef

bouwkundig element
ID: 56812   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56812

Beschrijving

Voormalig hoofdgebouw van de school van de zusters van de Heilige Jozef, gebouwd in jaren 1920. Katholieke meisjesschool gesticht in 1859 in deze straat en steeds verder uitgebreid tot in de Graaf de Smet de Naeyerlaan (nummer 22, afgebroken in 1966). Bloeiperiode van de school kort na de Tweede Wereldoorlog, in 1962 verlaten door de zusters en drie jaar later aangekocht door het Onze-Lieve-Vrouw-college. Afgeschaft in 1980, in 1989 verkocht aan de stad en gebruikt als jeugdlokaal. Leegstand sinds 1996.

Gebouw van zeven traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak; achter eerste en tweede travee trapkoker, waardoor de rechthoekige muuropeningen daar trapsgewijs verspringen; derde bouwlaag in 1947 toegevoegd door architect M. Dinnewet (Oostende). Bruine bakstenen lijstgevel met houten gootlijst op arduinen plint. Ingang in zesde travee: rondboogdeur in getrapte omlijsting. Achtergevel met zeven gelijke traveeën en gelijkaardige opbouw; nis voor beeldje tussen vijfde en zesde travee Achter het hoofdgebouw grote speelplaats, aan overkant vroeger tweede klasgebouw, in verbinding met vroegere huis in de Graaf de Smet de Naeyerlaan.

Thans samen met nummer 37 afgebroken en vervangen door appartementsgebouw.

  • LOGGHE F. 1999: Het Hazegras. De verloren rijkdom van een wijk. Een greep uit de geschiedenis, Oostende, 75-76.
  • VANCRAEYNEST R. en DE GROEVE A. 1842-1922: Onze-Lieve-Vrouwecollege, Oostende, 224-225.

Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: School van de zusters van de Heilige Jozef [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56812 (Geraadpleegd op 27-09-2020)