erfgoedobject

Vlotdok

bouwkundig element
ID
56826
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56826

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Vlotdok
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Oostkaai z.nr. Vlotdok. Behoort samen met het Hout- en het Zwaaidok tot de "Nieuwe Handelsdokken", de huidige Handelshaven, uitgevoerd van 1898 tot 1914. Toegang verleend door de Demeysluis ten noorden van het Vlotdok, gelijktijdig geïnstalleerd. Houtdok van het Vlotdok gescheiden door een beweegbare houten brug, in 2000 vervangen door twee nieuwe identieke ophaalbruggen. Aan de geulzijde van de zeesluis maakt een bakstenen glooiing de verbinding met de nieuwe diepwaterkaai van de voorhaven, aan de andere zijde een houten geleidingssteiger van 120 m. lengte. Binnen het Vlotdok is een geleistaketsel van 18,65 m. lengte aangebracht. De kaaimuren van het dok zijn gebouwd op een houten paalfundering: 12800 palen van 7,50 m. lengte. De lengte van het Vlotdok bedraagt 652 m., de breedte 90 m. In 1905 wordt het eerste zeilschip afgemeerd in het Vlotdok. Directe verbinding met spoorweg en het wegennet langs beide oevers, waarop loodsen, opslagplaatsen en magazijnen; in 1906 worden de eerste funderingen van opslagplaatsen langs de westkaai voltooid. Ten oosten, gebouw voor de spoorwegdiensten en toldiensten en openbaar stapelhuis.

GEVAERT F., De zeesluis Demey, in Open Monumentendag Oostende, Oostende, 1997, p. 10-13.
VANNESTE O., THEYS J. e.a., Het arrondissement Oostende. Een regionaal-ekonomische studie, West-Vlaams Ekonomisch Studiebureau, Brugge, 1962, p. 79-80.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vlotdok [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56826 (Geraadpleegd op )