Godshuis Almaras

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Paardenmarkt
Locatie Paardenmarkt 89, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Godshuis Almaras

Deze bescherming is geldig sinds 08-06-1988.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis Almaras

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Godshuis voor vrouwen gesticht in 1477 door Matthijs de Waeyere en zijn echtgenote Elisabeth Claus, en ingericht door hun schoonzoon, de Spaanse koopman Alvaro Almaras. Het complex werd in 1838 in neoclassicistische stijl heropgebouwd door het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.

Het complex bestaat uit twee parallelle vleugels aan beide zijden van een binnenplaats, aan de straatzijde verbonden door een blinde muur. Aan de straatzijde: bepleisterd en beschilderd gevelfront op een hardstenen plint, met centraal de blinde afsluitmuur. Centrale rondboogpoort met geprofileerde waterlijst op imposten en een voluutsleutel, gevat tussen hardstenen pilasters waarop een entablement met in de fries het opschrift: "GODSHUYS ALMARAS". Aan de achterzijde wordt de muur geritmeerd door pilasters. Links en rechts van de afsluitmuur: de kopgevels van de achterliggende huisjes. Lijstgevels van één travee en twee bouwlagen, gemarkeerd door natuurstenen hoekkettingen en bekroond door een driehoekig fronton. Beluikte rechthoekige vensters in geriemde hardstenen omlijsting, met op de tweede bouwlaag lekdrempels op consooltjes.

Binnenplaats: vierkant grasplein met aan west- en oostzijde sobere lijstgevels van respectievelijk tien en elf traveeën en twee bouwlagen onder doorlopende zadeldaken (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen en leien). Oorspronkelijk bepleisterde en beschilderde, vandaag gedecapeerde bakstenen gevelwanden met rechthoekige venster- en deuropeningen, het houten schrijnwerk met kleine roedeverdeling. Rechts bewaard voetstuk en baldakijn van een heiligenbeeld. Aan de noordzijde klein bijgebouwtje in zelfde stijl.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1838#185; Audio Visueel Archief, foto PB#2110.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Paardenmarkt

Paardenmarkt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.