erfgoedobject

Spuikom

bouwkundig element
ID
56837
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56837

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Spuikom
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Vicognedijk z.nr. Spuikom. Gelegen ten zuidoosten van de haven, op voormalig grondgebied van Bredene. Gegraven op lasten van de Staat in 1898-1914, in het kader van de grootscheepse uitbreiding en modernisering van de haven. De grote, lusvormige spuikom met spuisluizencomplex is gelegen zuidwaarts van de toen geplande Voorhaven; het tracé van de Noord-Ede werd hiervoor verlegd en sluit nu ten zuiden aan. Vierde spuikom van Oostende. Eerste in 1517, ten westen van de stad; 1808-1810: FRANSE SPUIKOM in bedding van de afgesloten Gouwelozekreek; 1817-1820: nieuwe spuikom, in bedding van kanaal Oostende-Brugge; 1853/7-1862: Leopoldspuikom op plaats van huidige Vissershaven. 1898-1914: dempen van Franse Spuikom voor het graven van Vlotdok en graven van nieuwe Spuikom; 1920-1922: dempen van Leopoldspuikom voor bouw van nieuwe Vissershaven. Functie van spuikom, uitschuren van de havengeul, was nooit optimaal. Spuikom wordt nu gebruikt voor waterrecreatie en als kweekplaats voor schaal- en schelpdieren.

GEVAERT F. (red.), Historisch-geografisch repertorium van Bredene. 22. Geschiedkundige kalender van de haven van Oostende, in Bredeniana. Jubileumboek 900 jaar Bredene, Bredene, 1988, p. 51-58.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Spuikom [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56837 (Geraadpleegd op )