Clubhuis Royal Yacht Club d'Ostende

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Dokter Eduard Moreauxlaan
Locatie Dokter Eduard Moreauxlaan 2, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Clubhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Clubhuis Royal Yacht Club d'Ostende

Deze bescherming is geldig sinds 19-02-2002.

Beknopte karakterisering

Typologieclubhuizen
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

* Dokter Edouard Moreauxlaan nr. 2. "R.Y.C.O" of "Royal Yacht Club d'Ostende" teruggaand op de in 1846 opgerichte "Cercle des Régates d'Ostende" in het kader van de Engelse zeilwedstrijden van de vorige eeuw, met de steun van de Duitse kroonprins, van Leopold I en daarna met de daadwerkelijke hulp van Leopold II. Beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002.
Huidig clubhuis naar ontwerp van architect G. Hobé (Brussel) van 1905 en ingehuldigd in 1906; gebouwd op gronden van het Bestuur van Bruggen en Wegen waarvoor toelating in 1904, ter gelegenheid van de toenmalige uitbouw en herinrichting van de haven.
Bouwvolume ingepast op landtong tussen de Voorhavenbrug en de Spuikomsluis: ronde "scheepsboeg" uitziend op de Voorhaven en aan straatzijde voorzien van puntgevel met terras geflankeerd door deels vrijstaande, vierkante seintoren op de rechterhoek. Souterrain en één bouwlaag onder zadeldak (kunstleien) met breed overstekende rand op de gekoppelde zuilen van de gr.m. omlopende, later beglaasde, galerij. Baksteenbouw met zandstenen basis. Opengewerkte puntgevel met breed drielicht overgaand in rondboog en gekoppeld aan rechthoekige vensters nu aangepast tot deuren; typische belettering "ROYAL YACHT CLUB" op de borstwering. Souterrain - bergruimte voor zeilmateriaal - met rechthoekige muuropeningen; poorten deels verbouwd tot vensters. Terras oorspronkelijk met gesloten borstwering; gebogen bordestrap later toegevoegd. Hoektoren met erkertje en ronde oculi onder de uitkragende borstwering.
Interieur met merkwaardig houten gebint in de vorm van omgekeerde scheepsromp, ribben incluis.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002279 en W/01766.
OUVRY R., RYCO. Koninklijke jacht club Oostende. 150 jaar wedstrijdzeilen, Oostende, 1988.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dokter Eduard Moreauxlaan (Haven)

Dokter Eduard Moreauxlaan (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.