erfgoedobject

Staatsmarineschool

bouwkundig element
ID
56840
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56840

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Staatsmarineschool
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Staatsmarineschool
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Staatsmarineschool
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Voormalige Staatsmarineschool in de internationaal "moderne stijl" naar ontwerp van architect P. Verbruggen (Brussel) van 1930 en vermoedelijk nog voor de Tweede Wereldoorlog uitgebreid ten westen met onder meer een directeurswoning; ontworpen als antwoord op architectuurwedstrijd van Ministerie van Transport voor twee zeevaartscholen, in Antwerpen en Oostende.

1933: bekroond met architectuurprijs Van de Ven. Circa 1995 sluit de school tengevolge van de afnemende belangstelling voor het zeemanschap. Thans wordt het complex benut als kantoren en vergaderlokalen van het Autonoom Gemeentelijk Bedrijf Haven Oostende (A.G. Oostende).

Kubistisch, functioneel complex met doordachte inplanting op een exclusieve locatie: landtong begrensd door enerzijds de kaaien van Voorhaven en Demeysluis en anderzijds de hier naar de Demeybrug opklimmende Slijkensesteenweg. Bouwconcept beantwoordt aan de vooropgestelde richtlijnen: een duidelijke scheiding van de hoofdfuncties id est onderwijs en pensionaat, een minimum aantal gangen als verbinding tussen de lokalen, bijzondere aandacht voor lichtinval en ventilatie. Noordzuid gericht, asymmetrisch complex oorspronkelijk met drie hoofdvleugels van drie bouwlagen onder plat dak. Administratieve zuidvleugel als scharnier tussen de langere oostelijke pensionaats- en de westelijke klassenvleugel; toegangsbrug zuid - links ervan, oefenmast - vanaf Slijkensesteenweg naar hoofdingang op de tweede bouwlaag. Constructiemethode in overeenstemming met de weinig weerstand biedende bodem: betonskelet, bakstenen parement, spouwmuren. Gevelopstanden getypeerd door verzorgd metselwerk met verglaasde daklijsten. Horizontaliserende vensterregisters, in de administratieve vleugel met penanten van blauwe geglazuurde tegels; gestandaardiseerde houten kozijnen met dubbele beglazing, nu deels vervangen door p.v.c. Links van de inkom, de eerste steen met opschrift: "OP 23 MEI 1931 WERD DOOR DEN HEER M. LIPPENS - MINISTER VAN VERKEERSWEZEN - DE EERSTE STEEN GELEGD VAN DEZE STAATSMARINESCHOOL".

Oorspronkelijke indeling grosso modo bewaard. Eén L-vormige gang als verbinding tussen de respectievelijke vleugels; bevat ook twee verticaal verlichte trappenhuizen, met respectievelijk. de hoofdtrap in het verlengde van de inkom en een kleinere trap (pensionaatsvleugel) aan het oostelijke uiteinde van de gang. Sobere, functionele aankleding: lambriseringen van witte geglazuurde tegels, typerende cementtegelvloeren, behouden binnenhoutwerk onder meer omlijste deuren waarvan bovengedeelte voorzien van gezandstraalde beglazing met horizontale belijning. Interessante trappenhuizen: bordestrappen van granito voorzien van metalen, lineair uitgewerkte leuningen met buisvormige handlijst. Aan de hoofdtrap, gedenkplaat met voorstelling van galjoen, gesigneerd Marnix D'Havelooze en met opschrift: "AEN DE ONVERGANCKELYCKE NAGEDACHTENISSE VAN DE OPRICHTERS DER OOSTENDSCHE COMPAGNIE 1722-1731 ALS GEDENCKENISSE AEN DE HELDHAFTICHEYDT DER OFFICIEREN, OPPERKOOPLIEDEN, MATROSEN EN KAJUITJONGENS HAERER SCHEPEN. TER HERINNERINGHE AEN DE BELGEN IN VERRE STREKEN GHEVALLEN VOOR DE GROOTHEYDT EN DE WELVAERT VAN HUN VADERLANDT. DE TOURING CLUB VAN BELGIË SCHONCK DEZE PLAET AEN DE OOSTENDSCHE ZEEVVAERTSCHOOL."

Westelijke uitbreiding in aansluitende bouwtrant, onder meer met de voormalige directeurswoning. Laatst genoemde met rijker uitgewerkte aankleding: parketvloer in de leefruimte, marmeren lambrisering in de hal en dito trap naar de bovenverdieping.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002179 en W/01766.
 • CULOT M.; TERLINDEN F., Antoine Pompe et l'effort moderne en Belgique 1890-1940, Brussel, 1969, p. 180.
 • DE HOUWER V., De prijs Van de Ven 1928-1937. De eerste tien jaren van een Belgische architectuurwedstrijd, in M &L, 1998, nr. 2, p. 6-32.
 • DE LIGNE J., Le Prix d'Architecture Van de Ven 1933: L'Ecole de Marine de l'Etat, à Ostende. Architecte: P. Verbruggen, in La Cité, 1933, nr. 4, p. 65-66.
 • DEFLOU V., De Zeevaartschool te Oostende, in Brochure Open Monumentendag Oostende 13 september 1992, p. 25-28.
 • DUBOIS M., De Zeevaartschool te Oostende, in De Plate, 1981, p. 127-129.
 • L'école de Marine d' Ostende. Architecte P. Verbruggen, in La Cité & Tekhne, 1931, nr. 8, p. 93-95.

Bron: CALLAERT G., DELEPIERE A.-M., HOOFT E., KERRINCKX H. & VANNESTE P. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Kerrinckx, Hans; Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Staatsmarineschool [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56840 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.