Duitse mortierbunker

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Havengeulkaai
Locatie Havengeulkaai zonder nummer, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Duitse bunker R633

Deze bescherming is geldig sinds 19-10-1998.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Duitse mortierbunker

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO II

Beschrijving

* Havengeulkaai z.nr. Duitse mortierbunker R633 uit de Tweede Wereldoorlog. Z.g. naar het nummer van het gebruikte standaardbouwplan of "Regelbau". Thans in gebruik als kleedkamer voor de sluiswachters. Beschermd als monument bij M.B. van 19/10/1998.
Van dit type bunker zijn slechts eenentwintig stuks gebouwd, dit is het enige exemplaar in België. De bunker had als taak het strand, de batterij Hundius, de Flak site, de Schnellbootbunker en heel het havengebied onder vuur te houden. Hiervoor uitgerust met een 50 mm mortier met maximale reikwijdte van 750 m, opgesteld onder gepantserde stalen koepel; mortier intussen verdwenen. Was bemanningsverblijf van 15 soldaten, munitieopslagplaats voor mortiergranaten en atelier.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002048 en W/01145.
PHLIPART F., Mortierbunker Regelbau 633, in De Plate, jg. 28, 1999, p. 202-204.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.