Art-nouveauburgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Van Iseghemlaan
Locatie Van Iseghemlaan 12, 12A, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Art-nouveau-burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Art-nouveauburgerhuis: linkerdeel
gelegen te Van Iseghemlaan 12 (Oostende)

Deze bescherming is geldig sinds 26-05-2005.

omvat de bescherming als monument Art-nouveauburgerhuis: rechterdeel
gelegen te Van Iseghemlaan 12A (Oostende)

Deze bescherming is geldig sinds 22-09-1981.

Beschrijving

* Van Iseghemlaan nrs. 12-12A. Voormalige dubbelwoonst in art-nouveaustijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Geheel beschermd als monument, nr. 12A K.B. van 22/09/1981, nr. 12 bij M.B. van 26/05/2005.
Op het einde van de 19de eeuw is, volgens archiefgegevens van het kadaster, het perceel waar later de panden nr. 12 en 12 a worden opgetrokken nog onbebouwd en in eigendom van Camiel Depoortere, nijveraar te Kortrijk. Vanaf 1898 wordt de bouwgrond geleidelijk aan verkaveld en bebouwd. Ca. 1904 worden beide panden als dubbelwoonst gebouwd in opdracht van Jan Raskop, ere-studieopziener te Elsene.
Vermoedelijk opgetrokken naar ontwerp van J. de Weerdt, architect van verschillende huizen in de wijk Zurenborg te Antwerpen, die in het begin van zijn carrière tekenaar is bij de Belgische Spoorwegen (cf. de link met de eigenaar Jan Raskop). Plannen of verdere gegevens daaromtrent zijn echter niet teruggevonden. Op het einde van de Eerste Wereldoorlog worden de huizen vernield door een bombardement. In de daaropvolgende periode worden de herstellingswerken uitgevoerd. In 1939 is er een openbare verkoop waarbij de panden voor het eerst aan twee verschillende eigenaars worden verkocht. Na het oorlogsgeweld van de Tweede Wereldoorlog worden in 1947 ingrijpende herstellingswerken uitgevoerd aan de voorgevel en de bedaking van het linkerpand (nr. 12), naar ontwerp van het Oostends architectenbureau L. Corneau-E. Devisscher (cf. infra).
Nr. 12A is een enkelhuis in art-nouveaustijl van een/twee travee(ën) en drie bouwlagen met souterrain; pseudo-mansardedak. Arduinen plint waarin getoogd en betralied keldervenster; gevelparement uit gele sierbaksteen; gecementeerde en witgeschilderde begane grond, erkers en kroonlijst in art-nouveaustijl. Fraaie gesuperposeerde, afgeronde erkers, uitlopend op dakvenster onder gebogen fronton. Rondboogdrielichten en -deurvensters met fraai gestileerd houtwerk op begane grond en op tweede bouwlaag; smeedijzeren borstweringen, op derde bouwlaag ter vervanging van oorspronkelijk geajoureerde stenen borstwering (cf. oude postkaart). Rondboogvormige deur met ovalen bovenlicht.
Links aansluitend bij bovengemeld pand, nr. 12 in gelijkaardige maar soberder bouwtrant door de latere aanpassingen, doch nog zichtbare architecturale eenheid. Smal enkelhuis van een travee en (thans) vier bouwlagen. Arduinen plint en nieuw gevelparement uit gele sierbaksteen; gecementeerde en witgeschilderde begane grond en nieuwe afgeronde erker op tweede bouwlaag. In derde en vierde bouwlaag eenvoudige rechthoekige muuropeningen; bovenste onder rondboogvormige sierband. Begane grond met drieledige inkom zijnde centraal eenzelfde rondboogvormige deur met ovalen bovenlicht; aan beide zijde een smal rondboograam als zijlicht; fraai houtwerk gelijkaardig aan dat van nr. 12 a.
Een oude postkaart en de bouwplannen van 1947 tonen de oorspronkelijke toestand van de voorgevel in uitgesproken art-nouveaustijl aansluitend bij het pand nr. 12 a, met o.m. fraaie afgeronde open loggia op de eerste bouwlaag en gelijkaardige balkonleuning op de tweede bouwlaag, telkens voorzien van smeedijzeren leuning; geheel bekroond door gebogen fronton gelijkaardig aan dat van nr. 12 a.
De ingrijpende herstelling van 1947 bestaat uit het hoger optrekken van de bovenverdiepingen tot boven het dak van het huis rechts ervan onder rechte kroonlijst; tevens aanbrengen van nieuw parement in gele siersteen, een grote afgeronde erker op de tweede bouwlaag en rechthoekige muuropeningen in derde en vierde bouwlaag.
Bakstenen achtergevels als één gevel opgetrokken met uitzondering van gebruik van nieuwe baksteen voor later opgehoogd deel van nr. 12.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW000408, DW002366, W/00466, W/00975 en W/01962.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207 : Mutatieschetsen, Oostende 1, 1898/2, 1899/1, 1903/6, 1904/8, 1939/7.
STADSARCHIEF OOSTENDE, Bouwdossiers Oostende, 1947/57.
Brochure Open Monumentendag-Oostende, 14/09/2003, p. 34.
DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 164.
GEVAERT F. ; HUBRECHTSEN F., Oostende 14-18, deel 2, Koksijde, 1996, p. 106.
Omtrent het bouwkundig erfgoed van Oostende, in Noordzeemagazine, dec.-jan. 1988, p. 72.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

maakt deel uit van Van Iseghemlaan

Van Iseghemlaan (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.