erfgoedobject

Art-nouveauburgerhuis

bouwkundig element
ID
56890
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56890

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige dubbelwoonst in art-nouveaustijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. 

Op het einde van de 19de eeuw is, volgens archiefgegevens van het kadaster, het perceel waar later deze panden worden opgetrokken nog onbebouwd en in eigendom van Camiel Depoortere, nijveraar te Kortrijk. Vanaf 1898 wordt de bouwgrond geleidelijk aan verkaveld en bebouwd. Circa 1904 worden beide panden als dubbelwoonst gebouwd in opdracht van Jan Raskop, ere-studieopziener te Elsene. Vermoedelijk opgetrokken naar ontwerp van J. de Weerdt, architect van verschillende huizen in de wijk Zurenborg te Antwerpen, die in het begin van zijn carrière tekenaar is bij de Belgische Spoorwegen (zie de link met de eigenaar Jan Raskop). Plannen of verdere gegevens daaromtrent zijn echter niet teruggevonden. Op het einde van de Eerste Wereldoorlog worden de huizen vernield door een bombardement. In de daaropvolgende periode worden de herstellingswerken uitgevoerd. In 1939 is er een openbare verkoop waarbij de panden voor het eerst aan twee verschillende eigenaars worden verkocht. Na het oorlogsgeweld van de Tweede Wereldoorlog worden in 1947 ingrijpende herstellingswerken uitgevoerd aan de voorgevel en de bedaking van het linkerpand (nummer 12), naar ontwerp van het Oostends architectenbureau L. Corneau-E. Devisscher.

Het rechterdeel is een enkelhuis in art-nouveaustijl van een/twee travee(ën) en drie bouwlagen met souterrain; pseudo-mansardedak. Arduinen plint waarin getoogd en betralied keldervenster; gevelparement uit gele sierbaksteen; gecementeerde en witgeschilderde begane grond, erkers en kroonlijst in art-nouveaustijl. Fraaie gesuperposeerde, afgeronde erkers, uitlopend op dakvenster onder gebogen fronton. Rondboogdrielichten en -deurvensters met fraai gestileerd houtwerk op begane grond en op tweede bouwlaag; smeedijzeren borstweringen, op derde bouwlaag ter vervanging van oorspronkelijk geajoureerde stenen borstwering. Rondboogvormige deur met ovalen bovenlicht.

Links aansluitend bij bovengemeld pand, linkerdeel in gelijkaardige maar soberder bouwtrant door de latere aanpassingen, doch nog zichtbare architecturale eenheid. Smal enkelhuis van een travee en (thans) vier bouwlagen. Arduinen plint en nieuw gevelparement uit gele sierbaksteen; gecementeerde en witgeschilderde begane grond en nieuwe afgeronde erker op tweede bouwlaag. In derde en vierde bouwlaag eenvoudige rechthoekige muuropeningen; bovenste onder rondboogvormige sierband. Begane grond met drieledige inkom zijnde centraal eenzelfde rondboogvormige deur met ovalen bovenlicht; aan beide zijde een smal rondboograam als zijlicht; fraai houtwerk gelijkaardig aan dat van het rechterdeel.

Een oude postkaart en de bouwplannen van 1947 tonen de oorspronkelijke toestand van de voorgevel in uitgesproken art-nouveaustijl aansluitend bij het rechterdeel, met onder meer fraaie afgeronde open loggia op de eerste bouwlaag en gelijkaardige balkonleuning op de tweede bouwlaag, telkens voorzien van smeedijzeren leuning; geheel bekroond door gebogen fronton gelijkaardig aan dat van het rechterdeel. De ingrijpende herstelling van 1947 bestaat uit het hoger optrekken van de bovenverdiepingen tot boven het dak van het huis rechts ervan onder rechte kroonlijst; tevens aanbrengen van nieuw parement in gele siersteen, een grote afgeronde erker op de tweede bouwlaag en rechthoekige muuropeningen in derde en vierde bouwlaag. Bakstenen achtergevels als één gevel opgetrokken met uitzondering van gebruik van nieuwe baksteen voor later opgehoogd deel van het linkerdeel.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW000408, DW002366, W/00466, W/00975 en W/01962.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207 : Mutatieschetsen, Oostende 1, 1898/2, 1899/1, 1903/6, 1904/8, 1939/7.
  • Stadsarchief Oostende, Bouwdossiers Oostende, 1947/57.
  • Brochure Open Monumentendag-Oostende, 14/09/2003, p. 34.
  • DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 164.
  • GEVAERT F. ; HUBRECHTSEN F., Oostende 14-18, deel 2, Koksijde, 1996, p. 106.
  • Omtrent het bouwkundig erfgoed van Oostende, in Noordzeemagazine, december-januari 1988, p. 72.

Bron: CALLAERT G., DELEPIERE A.-M., HOOFT E., KERRINCKX H. & VANNESTE P. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Kerrinckx, Hans; Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De tweewoonst werd omstreeks de vroege jaren 2010 gerestaureerd, waarbij het oorspronkelijke art-nouveau-uitzicht van het linkerdeel werd hersteld.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Art-nouveauburgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56890 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.