Art-deco-eenheidsbebouwing

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Van Iseghemlaan
Locatie Van Iseghemlaan 24-26, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Art-deco-eenheidsbebouwing

Deze bescherming is geldig sinds 06-09-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Art-deco-eenheidsbebouwing

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

* Van Iseghemlaan nrs. 24, 26, 28. Samenstel in art-decostijl gesigneerd architect L. Corneau (Oostende) boven deur. Beschermd als monument bij M.B. van 6/09/2002.
Volgens het kadasterarchief daterend van 1933 als verbouwing van een 19de-eeuws pand (cf. achtergevel); in 1946 wordt nr. 28 - de rechts aanpalende, smalle 19de-eeuwse woning - bij nr. 26 gevoegd wat evenwel enkel aan de binnenkant merkbaar (constructieve verbouwing) is. Spiegelbeeldschema van twee enkelhuizen met vier bouwlagen en twee ongelijke traveeën. Gecementeerd gevelfront met symmetrische opstand bepaald door over de bovenverdiepingen oplopende, trapezoïdale bow-windows. Smalle deurtraveeën afgelijnd door terrasbalustrade. Typisch gebruik van getand lijstwerk cf. borstweringen, getrapte profielen cf. bakstenen vensterstijlen en gegroefde vlakken cf. verhoogde kroonlijst en bakstenen penanten van begane grond; keperbogige deuropeningen waarboven florale versieringen. Behouden vensterhoutwerk; schuiframen met horizontale roedeverdeling in het bovenvak.
Rechts, nr. 28: 19de-eeuws pand, één travee breed en drie bouwlagen, entresol en mezzanino hoog. Bepleisterde lijstgevel ter hoogte van begane grond en entresol verlevendigd met imitatiebanden, op de bovenverdiepingen met hoekbanden. Drieledige inkom onder balkontablet op gegroefde pilasters met mascaron; omschrijvende rondboog waarin getoogd entresolvenster met medaillon als sluitsteen. Rechthoekige bovenvensters in geriemde omlijsting; deurvensters met nieuwe balkonleuningen.
Achtergevel aan Spanjaardstraat en Achturenplein: eenvoudige 19de-eeuwse lijstgevels met rechthoekige muuropeningen. Interieur: nr. 24 met eenvoudige, houten bordestrap in art-décostijl.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002191 en W/01814.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207 : Mutatieschetsen, Oostende, 1ste Afdeling, Sectie A, 1933, 1946.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

maakt deel uit van Van Iseghemlaan

Van Iseghemlaan (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.