erfgoedobject

Burger- en winkelhuis in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID: 5692   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5692

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel van een burger- en winkelhuis in neoclassicistische stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1896 gebouwd in opdracht van C.J. Hollanders, een handelaar in bouwmaterialen. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden. Het betrof de wederopbouw van een pand met hetzelfde volume, gebouwd door J. Hollanders in 1852. In 1909 liet C.J. Hollanders het middenportaal van de winkelpui door de aannemer Jean Vanderstraeten vervangen door een zijportaal.

Met een totale gevelbreedte van zes traveeën, omvat het complex drie bouwlagen onder een zadeldak. Geleed door de puilijst, rust de bepleisterde en beschilderde lijstgevel op een geblokte begane grond. De compositie van de vijf rechter traveeën beantwoordt aan een symmetrisch opzet, met de klemtoon op het geblokte middenrisaliet, en verrijkt door een stucdecor; de flankerende inkomtravee van het linker pand is vlak behndeld. Het middenrisaliet wordt gemarkeerd door de inkompoort naar de achterliggende binnenplaats, op de eerste verdieping door de rechthoekige houten erker met consoles, Ionische colonnetten, de postamenten, bolornamenten en ijzeren borstwering van het bekronende balkon, en op de tweede verdieping door een driehoekig fronton met voluutconsoles. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige muuropeningen, de bovenvensters met entablementen op voluutconsoles en lekdrempels. Rankwerk en balustraden accentueren de eerste verdieping, onderdorpels de tweede. De klassieke winkelpui met pilasters en entablement van het rechter pand onderscheidt zich door wortelmotieven in neo-Vlaamserenaissance-stijl. Een klassiek hoofdgestel met casementen in de fries en een gekorniste houten kroon- en tandlijst op uitgelengde voluutconsoles vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van de poort, deuren en vensters is bewaard.

  • Stadsarchief Antwerpen, 1896#1182 en 1909#1039, 1852#789.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burger- en winkelhuis in neoclassicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5692 (Geraadpleegd op 04-06-2020)