erfgoedobject

Stadhuis van Oostende

bouwkundig element
ID: 56926   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56926

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadhuis van Oostende
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Vindictivelaan nr. 1. Stadhuis. Vóór de Tweede Wereldoorlog gelegen aan Wapenplein, verwoest en in jaren 1950 aldaar vervangen door Feest- en Cultuurpaleis.
Nieuwe stadhuislocatie in functie van naoorlogs geografisch stadscentrum id est het gedempte derde handelsdok bij kruispunt van twee assen, resp. de van oost naar west verlopende Vindictivelaan - Alfons Pieterslaan en de van zuid naar noord verlopende nieuwe Leopold II-laan naar Casino-Kursaal en zeedijk. Onmiddellijke omgeving bestaat verder uit Mercatordok ten oosten en gerechtshof (Canadaplein) ten noorden.

Functioneel gebouw naar ontwerp van architect V. Bourgeois (Brussel) in samenwerking met de Oostendse architect A. Daniels van 1954; eerste steen 1956; 1961 volledig in gebruik. Omvat drie specifieke, rechthoekige vleugels met betonskelet onder platdak: een representatieve vleugel met breed horizontaal volume geaxeerd op het Mercatordok, een parallelle noordwaarts gelegen hogere kantoorvleugel met ondergrondse garage aan Stockholmstraat, en een loodrecht verbindingsblok.
Ten noordoosten plantsoen met bronzen sculptuur "De wind" van E. Bulcke; parkeerplaats ten zuiden.
Staatsievleugel met drie bouwlagen en vijftien traveeën. Klassiek monumentaal uitzicht door sobere evenwichtige vormgeving in combinatie met "duurzame" materialen: blauwe kalksteen van Visé voor sokkelvormende begane grond met horizontaliserende ramen en centraal portaal onder prominente luifel, Portlandsteen als bekisting van bovenbouw verticaal geritmeerd door rechthoekige vensters in kalkstenen omlijsting, brons voor raam- en deurwerk. Het geheel afgelijnd door een omlopende, opengewerkte balustrade met vlaggenmasten in het midden. Zuidoostelijke gevel: centraal halfrond uitgebouwd trappenhuis met doorgetrokken verticale beglazing zich links en rechts herhalend in de bovenbouw; typerende grote roeden. Korte zijgevels, ten zuidwesten gesloten en voorzien van groot bas-reliëf met het stadswapen door beeldhouwer A. Michiels; ten noordoosten, rechts opengewerkt door middel van gestapelde horizontale portaal- en raamregisters van trappenhuis, links gesloten en kader voor uurwerk en eerste steen "HET OUD STADHUIS GELEGEN LANGS HET WAPENPLEIN WERD IN DE NACHT VAN 27-28 MEI 1940 DOOR OORLOGSFEITEN VERNIELD. HEDEN 8 SEPTEMBER 1956 WERD ALHIER DE EERSTE STEEN GELEGD VAN DIT NIEUW STADHUIS DOOR DE HEER VOLKSVERTEGENWOORDIGER ADOLF VAN GLABBEKE, BURGEMEESTER DER STAD OOSTENDE, IN AANWEZIGHEID VAN DE HEREN EMIEL VROOME, JAN PIERS, MAURICE QUAGHEBEUR, KAMIEL DEHOUCK EN FRANS VAN CAILLIE, SCHEPENEN. MICHEL SURMONT, STADSSECRETARIS. ARCHITECT: HEER VICTOR BOURGEOIS BIJGESTAAN DOOR DE HEER ARCHITECT ANDRÉ DANIELS. AANNEMER: ALGEMENE ONDERNEMINGEN WEDUWE JEROME VAN COILLIE."
Interieur. Begane grond: monumentale, met marmer bevloerde erehal leidend naar brede, verlichte spiltrap; muren links en rechts, voorzien van gedenkplaten voor slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Eerste verdieping: soortgelijke hal links en rechts resp. uitgevend in hoge trouw- en gemeenteraadszaal; ertegenover, twee doorgangen naar lange gang met kabinetten van burgemeester, schepenen, en collegezaal uitziend op Mercatordok. Tweede verdieping: burelen en vergaderruimtes boven die van eerste verdieping. Oorspronkelijke decoratie en mobilair door N.V. De Coene (Kortrijk).
Administratieve vleugel: vijf bouwlagen, echter centrale lage lokettenzaal met zenithale verlichting. Zelfde begane grond als staatsievleugel; bovenbouw evenwel met typerende gordijngevels van beton, staal en glas als producten van de Internationale Stijl. Interieur: flexibiele inrichting door middel van verplaatsbare scheidingswanden.
Tussenvleugel verbindt beide e.g. via gang. Vijf bouwlagen en vijf traveeën als aanhangsel van staatsievleugel. Typerend gesloten karakter cf. geperforeerde bovenbouw: vierkante vensters idem module van bekistingsplaten.


DUFLOU V., Het stadhuis in Stad Oostende. Brochure Open Monumentendag 12 september 1993, p. 2-15.
Het nieuwe stadhuis te Oostende. Archit. Victor Bourgeois, in Bouwen en Wonen, 1956, p. 224-240.
Le nouvel hôtel de ville d'Ostende. Architecte : Victor Bourgeois, in La Maison, jg. 18, nr.7, 1962, p. 205-213.
NOVGORODSKY L., La reconstruction de la Ville d'Ostende; Hôtel de Ville. Architecte: V. Bourgeois, de Bruxelles, in La Technique des Travaux, jg. 37, nr. 1-2, 1961, p. 2-9.
VAN HOOFF D. e.a., Langs moderne (1945-heden) architectuur. Architectuurroutes in Nederland en België, Utrecht-Antwerpen, s.d., p. 227-228.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Stadhuis van Oostende [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56926 (Geraadpleegd op 14-10-2019)