erfgoedobject

Stedelijk Feest- en Cultuurpaleis

bouwkundig element
ID
56947
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56947

Juridische gevolgen

Beschrijving

Wapenplein z.nr. Stedelijk Feest- en Cultuurpaleis.
Gebouwd op de gronden van het vernielde stadhuis in 1956 naar ontwerp van architecten L. Viérin (Brugge) en B. Christiaens (Oostende). Ingewijd in 1958 als onderdeel van de feestelijkheden naar aanleiding van de jumelage Oostende-Monaco (cf. opschrift oostmuur ingang). Oorspronkelijk enkel bedoeld als Stadsbibliotheek en Museum voor Schone Kunsten. Evenwel onderbrenging van diverse andere functies: burelen Handelskamer (eind 1981 omgevormd tot jeugdbibliotheek), Toerismebureau (vanaf 1992 gebruikt als balie en burelen voor het Museum), schietstand politie, polyvalente feestzaal, receptiezaal (later toneelzaal na afbraak van de schouwburg in de jaren 1960), burelen en refter van de R.V.A. L.g. worden in 1969 omgevormd tot discotheek, stockagelokaal van het museum, Heemkundig Museum en bijkomende tentoonstellingszaal, de huidige Emile Molenaerzaal.
Gebouwencomplex dat heel de zuidkant van het Wapenplein beslaat, opgetrokken in historiserende bouwtrant en bestaande uit vier vleugels rond vierkante binnenkoer. Zijvleugels in Kapellestraat en Kerkstraat; haakse vleugel uitkomend in de Witte Nonnestraat. Noordgevel aan het Wapenplein (hoofdvleugel): horizontaal geritmeerde lijstgevel van elf traveeën en drie bouwlagen onder aflijnende kroonlijst op klossen en leien zadeldak (nok evenwijdig met plein). Natuurstenen (witsteen) parement met arduinen omlijstingen en onderdorpels. Vooruitspringende opengewerkte en overbouwde begane grond met vlak afgedekte arcade. Rechthoekige muuropeningen; centraal op tweede bouwlaag bekroond door wapenschild van de stad Oostende. Stalen ramen met spiegelglas. Eenvoudige borstweringen, doorlopend op tweede bouwlaag, vergulde decoratie (vissen). Gevelopschrift "FEEST - EN - KULTUURPALEIS - BIBLIOTHEEK - MUSEUM". Zijvleugel aan Kapellestraat in aansluitende bouwtrant van drie traveeën + één travee en drie bouwlagen onder leien schilddak.
Ingebouwde vierkante uurwerktoren onder leien tentdak, bovenaan met opengewerkte vierzijdige lantaarn; topsieraad met o.m. zeemeermin in geslagen koper. Geveluurwerk met tekens van de dierenriem op wijzerplaat. Aan oostzijde hoge beiaardtoren met bovenaan gekoppelde galmgaten. Bekroond door achtzijdige decoratief uitgewerkte lantaarn in eikenhout belegd met koper; ajuinvormige spits in verguld koper. Beiaard met 49 klokken, gegoten door de firma Paccard (Annecy, Frankrijk). Eenvoudige toreningangen, in beiaardtoren bekroond door wapenschild van Oostende.
Oostelijke zijvleugel in de Kerkstraat van acht traveeën en drie bouwlagen in zelfde bouwtrant opgetrokken. Haakse zuidvleugel in de Witte Nonnenstraat van vijf + vier traveeën en drie bouwlagen. Lijstgevel onder aflijnende kroonlijst op arduinen plint met geel bakstenen parement. Centrale inkom langs Wapenplein waarin aan westzijde dieperliggende toegang tot zijvleugel via trappenbordes en drie dubbele smeedijzeren deuren. IJzeren hek als toegang tot binnenkoer. Gekasseid vierkant binnenplein met omliggende gevels in aansluitende bouwtrant. Gedenkplaat westgevel: "OP DEZE PLAATS WAAR VROEGER HET IN MEI 1940 DOOR OORLOGSFEITEN VERNIELD STADHUIS STOND, WERD OP 13 FEBRUARI 1956, DE EERSTE STEEN VAN DIT FEESTPALEIS GELEGD DOOR ZIJN EXCELLENTIE DE HEER OMER VANAUDENHOVE, MINISTER VAN OPENBARE WERKEN EN VAN WEDEROPBOUW BIJGESTAAN DOOR DE HEREN VOLKSVERTEGENWOORDIGER ADOLF VAN GLABBEKE BURGEMEESTER DER STAD OOSTENDE JAN PIERS, MAURICE QUAEGHEBUER, KAMIEL DEHOUCK, FRANS VAN CAILLIE SCHEPENEN; EN MICHEL SURMONT, STADSSECRETARIS. ARCHITECTEN: LUC VIERIN EN BERNARD CHRISTIAENS. AANNEMER AMEDEC COTTIJN.".
Arduinen bordestrappen in vier hoeken met o.m. toegang tot de Stadsbibliotheek (noordoost), de Jeugdbibliotheek (zuidwest), Discotheek, Toneelzaal, Stedelijk Museum voor Schone Kunsten en voorheen het Heemkundig Museum De Plate (cf. Langestraat nr. 69) (zuidoost). Centraal te midden van cirkelvormig vijvertje op hoge sokkel geplaatst bronzen beeld "Zeemeermin" (1958) door W. Kreitz (Antwerpen), in 1959 door de stad aangekocht.
In 2005 start werken voor verbouwing van het Feest- en Cultuurpaleis tot winkelcentrum met sloop van bepaalde delen.

STADSARCHIEF OOSTENDE, Bouwdossiers, Oostende, nr. 1106/1.
Brochure Open Monumentendag, Oostende, 1998, p. 37.
HOSTYN N., 1893-1993. 100 jaar Museum voor Schone Kunsten in Oostende, Oostende, 1993.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stedelijk Feest- en Cultuurpaleis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56947 (Geraadpleegd op 12-06-2021)