erfgoedobject

Burgerhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 5696   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5696

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl op de hoek van Paardenmarkt en Roskamgang, gebouwd in opdracht van de wisselagent A. De Boeck, naar een ontwerp door de architect Victor Lebens uit 1906. De woning behoort tot het vroegst gekende oeuvre van de architect, die in dezelfde periode ook zijn eigen woning tot stand bracht aan de Jan Van Rijswijcklaan.

Het hoekhuis met een gevelbreedte van drie traveeën omvat drie bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel heeft een parement uit roomkleurige Silezische brikken, met gebruik van blauwe hardsteen voor de plint en witte natuursteen voor speklagen, waterlijsten, lateien, lekdrempels, het balkon en consoles. Geleed door de puilijst en asymmetrisch van opzet, legt de compositie de klemtoon op het twee traveeën brede zijrisaliet. Dit laatste wordt op de eerste verdieping gemarkeerd door een balkon met consoles en smeedijzeren borstwering. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige muuropeningen. Winkelraam in portaal op de begane grond. De bovenvensters zijn gevat in oplopende spaarvelden met een entablement op de eerste en een tandlijst op de tweede verdieping. Een klassiek hoofdgestel met architraaf, casementen in de fries, en een gekorniste houten kroon- en tandlijst op uitgelengde voluutconsoles vormt de gevelbeëindiging. Bewaarde houten inkomdeur. Nagenoeg blinde zijgevel met een parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, verlevendigd door banden roomkleurige Silezische brikken, op een plint uit blauwe hardsteen.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen omvat de begane grond het wisselkantoor aan straatzijde, waarbij het salon en de veranda aansluiten, geflankeerd door de eetkamer. Vermoedelijk bevond de keuken zich in het souterrain. De plattegronden van de bovenverdiepingen ontbreken in het bouwdossier.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1906#1348.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5696 (Geraadpleegd op 09-07-2020)