Nieuwe Koninklijke Gaanderij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Zeedijk
Locatie Zeedijk zonder nummer, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Nieuwe Koninklijke Gaanderij

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Venetiaanse Gaanderijen, Thermae Palace en Nieuwe Koninklijke Gaanderij

Deze bescherming is geldig sinds 19-02-2002.

Beknopte karakterisering

Typologiewandelgalerijen
Dateringna WO II
Betrokken personen

Beschrijving

* Zeedijk z.nr. De Nieuwe Koninklijke Gaanderij, betonnen wandelgalerij met rondbogen en gesloten achterwand naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) en Hennicq van 1955. Beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002.
Na beschadiging tijdens de Tweede Wereldoorlog, o.m. ten gevolge van de uitbouw van de Atlantikwall, wordt de Zeedijk hersteld en/of opnieuw bebouwd. O.m. deze nieuwe gaanderij, een overdekte zeedijkpromenade, enerzijds als steunelement voor de op de duin gelegen nieuwe Koninklijke Villa van 1955 - vervangt de vroegere bakstenen muur ter versterking van de duinvoet -; anderzijds als esthetische aansluiting bij de bestaande zeedijkarchitectuur, resp. de *"Venetiaanse gaanderijen" links en de *"Koninklijke gaanderijen" rechts, ter hoogte van *"de Drie Gapers". Aan de Koninginnelaan blijft een deel van de oorspronkelijke bakstenen duinvoet bewaard; hij sluit hier aan bij de eveneens nog oorspronkelijke muur met zijtoegang tot het Koningspark.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002179, W/01766 en W/01773.
LOMBAERDE P., Leopold II. Koning-bouwheer, Gent, 1995.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zeedijk (Oostende)

Zeedijk (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.