erfgoedobject

Koninklijke Gaanderijen

bouwkundig element
ID
56979
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56979

Juridische gevolgen

Beschrijving

* Zeedijk z.nr. De Koninklijke Gaanderijen. Beschermd als monument bij K.B. van 22/09/1981. Gebouwd met de toelage die de stad in 1902 krijgt als compensatie voor de wettelijke afschaffing van de kansspelen. Het geld moet worden gebruikt voor verfraaiingwerken; onder impuls van Leopold II, die de extra kosten voor o.m. de "Drie Gapers" zelf bijpast, opteert men voor de bouw van een tweede gaanderij, die in 1906 wordt voltooid. Rechtlijnige overdekte wandelgalerij tussen de toenmalige koninklijke chalet en de toegang tot de Wellingtonrenbaan, naar ontwerp van de Franse architect Charles Girault en uitgevoerd door aannemer Smis-Valcke (Oostende).
Een 366 m lange, lineaire tweebeukige constructie van Euvillesteen van 77 traveeën, gescheiden door gekoppelde Dorische zuilen; aan de twee uiteinden geflankeerd door een paviljoen met twee salons en aan de binnenzijde onderbroken door twee tussenliggende halve paviljoenen. In langsrichting ontdubbeld door een beglaasde wand. Westelijke helft voorzien van houten banken en aan zuidzijde dichtgemaakt en gebruikt als tentoonstellingsruimte. Dakterras in gewapend beton volgens het Franse constructiesysteem Hennebique, één van de vroegste toepassingen van dit procédé in België. Oorspronkelijk plantsoen achter de portiekgalerij uitgevoerd naar ontwerp van C. Girault; gedeeltelijk ingenomen door het in 1933 aangebouwde *"Thermae Palace Instituut" en het moderne stedelijk zwembad naar ontwerp van de Oostendse architect P. Felix (cf. Koninginnelaan nr. 1). De stenen belle-epoqueleeuwen zijn een overblijfsel uit de vroegere tuin.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW000408 en W/00466.
LOMBAERDE P., Leopold II. Koning-bouwheer, Gent, 1995.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Koninklijke Gaanderijen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56979 (Geraadpleegd op )