Koninklijke Gaanderijen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Zeedijk
Locatie Zeedijk zonder nummer, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Koninklijke Gaanderijen

Deze bescherming is geldig sinds 22-09-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Koninklijke Gaanderijen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Venetiaanse Gaanderijen, Thermae Palace en Nieuwe Koninklijke Gaanderij

Deze bescherming is geldig sinds 19-02-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Zeedijk z.nr. De Koninklijke Gaanderijen. Beschermd als monument bij K.B. van 22/09/1981. Gebouwd met de toelage die de stad in 1902 krijgt als compensatie voor de wettelijke afschaffing van de kansspelen. Het geld moet worden gebruikt voor verfraaiingwerken; onder impuls van Leopold II, die de extra kosten voor o.m. de "Drie Gapers" zelf bijpast, opteert men voor de bouw van een tweede gaanderij, die in 1906 wordt voltooid. Rechtlijnige overdekte wandelgalerij tussen de toenmalige koninklijke chalet en de toegang tot de Wellingtonrenbaan, naar ontwerp van de Franse architect Charles Girault en uitgevoerd door aannemer Smis-Valcke (Oostende).
Een 366 m lange, lineaire tweebeukige constructie van Euvillesteen van 77 traveeën, gescheiden door gekoppelde Dorische zuilen; aan de twee uiteinden geflankeerd door een paviljoen met twee salons en aan de binnenzijde onderbroken door twee tussenliggende halve paviljoenen. In langsrichting ontdubbeld door een beglaasde wand. Westelijke helft voorzien van houten banken en aan zuidzijde dichtgemaakt en gebruikt als tentoonstellingsruimte. Dakterras in gewapend beton volgens het Franse constructiesysteem Hennebique, één van de vroegste toepassingen van dit procédé in België. Oorspronkelijk plantsoen achter de portiekgalerij uitgevoerd naar ontwerp van C. Girault; gedeeltelijk ingenomen door het in 1933 aangebouwde *"Thermae Palace Instituut" en het moderne stedelijk zwembad naar ontwerp van de Oostendse architect P. Felix (cf. Koninginnelaan nr. 1). De stenen belle-epoqueleeuwen zijn een overblijfsel uit de vroegere tuin.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW000408 en W/00466.
LOMBAERDE P., Leopold II. Koning-bouwheer, Gent, 1995.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zeedijk (Oostende)

Zeedijk (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.