erfgoedobject

Textielfabriek Tissage Vanham

bouwkundig element
ID: 57005   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/57005

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige textielfabriek "Tissage Vanham", gelegen op de hoek met de Nerenweg. De gebroeders Charles, Pierre en Vincent Vanham kochten in 1930 de terreinen op de hoek met de Nerenweg. Oprichting van de weverij Vanham in 1932 met moederbedrijf in Eigenbrakel. Volgens het kadaster werd het gedeelte aan de kant van de Biesstraat gebouwd in 1933 en werd dit volume vergroot in westelijke richting in 1947. De uitbreiding van de fabriek gebeurde volgens de literatuur in drie of vier stappen. Aanvankelijk werd er vooral katoen voor lakens, luiers, flanel en hemdengoed popeline geweven (na de Tweede Wereldoorlog weefde men er kunstvezels). In 1975 werd de productie stopgezet. Bedrijfsgebouw heden in gebruik als opslagplaats voor onder meer bouwmaterialen.

Voormalige fabrieksgebouwen op terrein aan de oostzijde afgesloten door een bakstenen ommuring op gecementeerde plint en afgedekt met rode pannen ezelsrug. Toegang op de afgeronde hoek van de Bieststraat en de Nerenweg; ijzeren hek tussen gemetste pijlers met gecementeerde bekroning met art-deco-inslag en met hardstenen schamppalen.

Bakstenen fabrieksgebouw onder zaagtandbedaking bedekt met glas, pannen en golfplaten (nok evenwijdig met de Bieststraat). Schermgevel aan de kant van de Nerenweg uitgewerkt tot lijstgevel met decoratief metselwerk in spaarvelden en ritmerende lisenen; afgedekt door daklijst op consoles boven gecementeerde band en op dito plint. Witgeschilderde gevel aan de kant van de Bieststraat. Rechthoekige openingen onder brede gecementeerde lateien.

  • BOGAERT E. - VAN DE SOMPEL A., Kalken van de Franse Revolutie tot de gemeentefusie met Laarne, Kalken, 1997, p. 232.

Bron     : Bogaert C., DuchĂȘne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Textielfabriek Tissage Vanham [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/57005 (Geraadpleegd op 30-10-2020)