Stedelijk zwembad Jan Guilini en conciërgewoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Keizer Karelstraat
Locatie Keizer Karelstraat 37, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgebied Christus-Koning (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-01-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Jan Guilinizwembad

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Stedelijk zwembad Jan Guilini en conciërgewoning

Deze bescherming is geldig sinds 11-06-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd Jan Guilinizwembad, ingehuldigd in 1930. Vernieuwd in 1993. Verankerde bakstenen gevels geritmeerd door steunberen en pseudo-luchtbogen waartussen rechthoekige muuropeningen. Conciërgewoning getypeerd door historiserende gevels cf. trapgevels, kozijnconstructies en vensternissen.

Interieur. Basilicale opstand. Rondbooggewelf met gesculpteerde motieven, aanzettend op zuilen. Vernieuwde badhokjes.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgebied Christus-Koning, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL11, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

maakt deel uit van Keizer Karelstraat

Keizer Karelstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.