erfgoedobject

Stedelijk zwembad Jan Guilini en conciërgewoning

bouwkundig element
ID: 57613   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/57613

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd Jan Guilinizwembad, ingehuldigd in 1930. Vernieuwd in 1993. Verankerde bakstenen gevels geritmeerd door steunberen en pseudo-luchtbogen waartussen rechthoekige muuropeningen. Conciërgewoning getypeerd door historiserende gevels cf. trapgevels, kozijnconstructies en vensternissen.

Interieur. Basilicale opstand. Rondbooggewelf met gesculpteerde motieven, aanzettend op zuilen. Vernieuwde badhokjes.


Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgebied Christus-Koning, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL11, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje, Van Vlaenderen, Patricia


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Stedelijk zwembad Jan Guilini en conciërgewoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/57613 (Geraadpleegd op 24-05-2019)